Rok za prijavo je potekel." />

Podjetno v svet podjetništva 2013


Predmet javnega poziva je vključitev 10 mladih visoko izobraženih brezposelnih oseb v operacijo "Podjetno v svet podjetništva 2013" - Goriška regija. Pogoji za vključitev oseb so VI., VII. ali višja stopnja izobrazbe, stalno bivališče v eni izmed občin Goriške regije ter so na zadnji možni rok prijave stari manj kot 35 let. POGOJI RAZPISA IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA SE NAHAJA V PRIPONKI Z NAZIVOM "JAVNI POZIV OBJAVA 1012012.DOC"


Operacija Podjetno v svet podjetništva 2013 je namenjena spodbujanju podjetništva med mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe ter spodbujanju odpiranja novih delovnih mest. Temeljna ideja operacije je ponuditi udeležencem, izbranim na javnih razpisih, strokovno pomoč in dodatna usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju podjetniške ideje.

Delo bo potekalo v skupinah s po desetimi udeleženci, ki bodo v petmesečnem obdobju, ko bodo zaposleni v eni izmed sodelujočih razvojnih agencij, pod vodstvom mentorjev razvili svojo poslovno idejo, pripravili poslovni načrt za ustanovitev podjetja in se usposabljali za podjetniško kariero ali večjo zaposljivost. Pri tem je cilj vsakega udeleženca, da v enem letu po zaključku usposabljanja ustanovi lastno podjetje, se samozaposli ali zaposli pri drugem delodajalcu.

Operacija sodi v Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojno prioriteto Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti in prednostno usmeritev Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost. Njena vrednost je 3.888.354 €, izvajala se bo na območju vse Slovenije, financirala pa jo bosta Evropski socialni sklad (85 %) in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (15 %). Pogodbo o izvajanju sta 24. oktobra 2012 podpisala minister za delo, družino in socialne zadeve mag. Andrej Vizjak in direktor Regionalnega centra za razvoj iz Zagorja Tomo Garantini. Regionalni center za razvoj je kot vodilni partner zatem podpisal partnerske pogodbe z Regionalno razvojno agencijo Posavje, Mariborsko razvojno agencijo, Razvojnim centrom Novo mesto, Regionalno razvojno agencijo za Koroško, Regionalnim razvojnim centrom Koper, Poslovno podpornim centrom Kranj, Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije, Regionalno razvojno agencijo Notranjsko-Kraške regije, Regionalno razvojno agencijo Mura, RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica in Razvojno agencijo Savinjske regije.

Operacija se je s prvo deseterico začela izvajati konec leta 2012 v Zasavju, v letu 2013 pa jim bo sledilo še 24 skupin v vseh slovenskih regijah. Skupaj bo tako do konca leta 2013 vključenih 250 mladih. Cilj je, da najmanj 35 odstotkov vseh vključenih najde rešitev v enem izmed prej omenjenih zaposlitvenih izhodov.

Inovativen program je razvil in začel konec leta 2010 izvajati Regionalni center za razvoj v sodelovanju z občino Zagorje. Zaradi dobrih rezultatov se je projekt v kratkem času razvil v vseslovenski projekt. Če bodo rezultati v letu 2013 dobri tudi na državni ravni, naj bi se operacija, ki mladim brezposelnim ponuja odlično priložnost, da razvijajo svoje znanje in si olajšajo podjetniške začetke, regijam pa možnost, da pospešijo nastajanje novih podjetij in v domačem okolju zadržijo domače mlade moči in ideje, izvajala tudi v prihodnjeDatoteke:
Javni poziv objava 10 12 2012.doc (426.50 kB)