Javni poziv za vključitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2014 – Goriška regija


Izvajalec javnega poziva: RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica

Datum objave: 6. 12. 2013

Predmet javnega poziva
je vključitev desetih mladih visoko izobraženih brezposelnih oseb v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2014 v Goriški regiji (občine: Občina Ajdovščina, Občina Bovec, Občina Brda, Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Kanal ob Soči, Občina Kobarid, Občina Miren – Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, Občina Renče – Vogrsko, Občina Šempeter – Vrtojba, Občina Tolmin in Občina Vipava).

Namen operacije
je podjetniško usposabljanje mladih, visoko izobraženih brezposelnih oseb v Goriški regiji s ciljem, da bi se mladi po zaključku operacije samozaposlili, zaposlili v lastnem podjetju ali zaposlili pri drugem delodajalcu.

Cilji operacije so zagotavljanje podpore, zlasti v obliki usposabljanja, mladim z višjo in visoko izobrazbo, ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu, zaposlovanje mladih.

Ciljna skupina so osebe, izbrane na podlagi tega javnega poziva, ki imajo višjo, visoko izobrazbo, magistrski ali doktorski naziv in so vpisane v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje oz. druge osebe v skladu z določili tega javnega poziva. Operacija je usmerjena v razvoj podjetništva, prednostno med mladimi z višjo in visoko izobrazbo oz. zaključenim magistrskim ali doktorskim študijem, njihova vključitev v operacijo pa pomeni obvezo, da bodo s strokovno pomočjo mentorjev in dodatnim usposabljanjem v okviru operacije pridobili ustrezna znanja in veščine, ki so nujno potrebna za identifikacijo podjetniške ideje, razvoj ideje in njeno izvedbo v praksi, uspešno vodenje podjetja, komunikacijo s poslovnim okoljem in drugo.

Način in rok prijave

Prijave (obrazec št. 1) s priloženim izpolnjenim vprašalnikom (obrazec št. 2), izpolnjeno in podpisano izjavo prijavitelja (obrazec št. 3), priloženim življenjepisom, potrdilom o prijavi pri Zavodu RS za zaposlovanje in fotokopijo dokazila o izobrazbi lahko oddate osebno v dislocirani enoti RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Kidričeva 20, 5000 Nova Gorica (vhod v I. nadstropje je v podhodu med Press barom in Art Optiko) najkasneje do 30. 12. 2013 do 14. ure ali pošljete priporočeno po pošti na naslov: RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica do 30. 12. 2013 (velja poštni žig tega dne).

Dodatne informacije je možno dobiti vsak dan do vključno 24. 12. 2013 med 9. in 15. uro po telefonu 05/33-06-690 oz. elektronski pošti #EM#6273776d6b2b6b6e606c66614c7f7c6e3d62623d677c#EM#.

Razpisna dokumentacija javnega poziva je na razpolago na spletni strani www.rra-sp.si in na sedežu RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica v dislocirani enoti na Kidričevi 20, 5000 Nova Gorica, zainteresirani pa jo bodo lahko prejeli tudi po klasični ali elektronski pošti.

Potencialni prijavitelji bodo dodatne informacije o vsebini in poteku operacije lahko dobili tudi na predstavitvi, ki bo namenjena vsem zainteresiranim prijaviteljem. Predstavitev bo v sredo, 11. 12. 2013, ob 9. uri, v torek 17. 12. 2013, ob 9. uri in sredo, 18. 12. 2013, ob 9. uri na sedežu Zavoda RS za zaposlovanje, območna enota Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica. V kolikor se bodo prijavitelji želeli udeležiti predstavitve, naj se predhodno prijavijo na e-naslov #EM#6273776d6b2b6b6e606c66614c7f7c6e3d62623d677c#EM# do vključno 16. 12. 2013.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2. prednostne usmeritve: »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.Operacijo delno financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.Datoteke:
Javni poziv objava 14052013.doc (430.50 kB)
Javni poziv PVSP 2014 RRA SP Nova Gorica.pdf (541.13 kB)