Javni poziv delodajalcem za vključitev v Regijsko štipendijsko shemo (RŠS) Goriške regije za šolsko/študijsko leto 2013/2014


Ponudnik: Posoški razvojni center (štipenditor)

Objava: 29. 3. 2013

Roka za oddajo vlog: 31. 5. 2013 in 31. 7. 2013

Predmet javnega poziva je izbor delodajalcev za vključitev v Regijsko štipendijsko shemo (v nadaljevanju: RŠS) Goriške regije v šolskem/študijskem letu 2013/2014.

Štipendija RŠS je sestavljena iz treh delov v sledečem razmerju:
- sredstev Evropskega socialnega sklada, (v višini 50 % dodeljene kadrovske štipendije brez dodatkov delodajalca, vendar največ v višini 30 % minimalne plače, skladno s 37. členom Zakona o štipendiranju),
- sredstev občin (v višini največ do 25 % dodeljene kadrovske štipendije),
- sredstev delodajalcev (v višini od 25 % do 50 % dodeljene kadrovske štipendije).

Na javni poziv se lahko prijavijo delodajalci, ki so:
- pravne osebe zasebnega prava,
- fizične osebe,
- javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti.

Delodajalci morajo imeti sedež ali poslovno enoto na območju Severne Primorske (Goriške statistične regije).

Pogoji za vključitev, način prijave in postopek izbire delodajalcev so natančno opredeljeni v javnem pozivu. Delodajalci se lahko prijavijo na javni poziv s prijavo: PRIJAVA – JAVNI POZIV, ki jo dobite v pripeti datoteki.


Informacije:

- Marjetka Čopi Cvek, Posoški razvojni center, 05/38-41-516, #EM#6d60706961716d66266a657b654d7e7d733f617a#EM#
- mag. Damijana Kravanja, Posoški razvojni center, 05/38-41-511, #EM#64606f6a6e6468662662786a7a6c606571516261773b657e#EM#


Operacija RŠS je sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva«; prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«. Sredstva za štipendije so v okviru navedenega programa zagotovljena do konca šolskega/študijskega leta 2014/2015; razpoložljivost sredstev po tem obdobju bo opredeljena v programskem dokumentu za naslednje finančno obdobje.Datoteke:
. (0.00 kB)
. (0.00 kB)