Poziv prijaviteljem projektnih predlogov na II. fazo Javnega poziva za oddajo projektnih predlogov za izvajanje Lokalne razvojne strategije za hribovski del Severne Primorske za leto 2011


Ponudnik: Posoški razvojni center
Objava: 27. 9. 2010

Programski odbor LAS je na svoji 10. seji dne 14. septembra 2010 sprejel naslednji sklep:

V II. fazo izbora projektov za leto 2011 se pozove vse prijavitelje, ki so svoje projektne predloge prijavili na I. fazo Javnega poziva za oddajo projektnih predlogov za izvajanje Lokalne razvojne strategije za hribovski del Severne Primorske za leto 2011 ne glede na razpisno dokumentacijo.

LAS za razvoj oziroma njegov upravljavec Posoški razvojni center bo z dnem 27. 9. 2010 razpisal poziv za II. fazo izbora projektov za leto 2011.

Rok za oddajo vlog:
Prijavitelji so pozvani, da izpolnijo obrazec (finančna konstrukcija projekta) za II. fazo izbora projektov za leto 2011 do 29. 10. 2010. Naprošamo vas, da upoštevate določen rok s strani LAS, v nasprotnem primeru bo vaša vloga zavržena in se ne bo ocenjevala.

Dodatne informacije o pozivu v II. fazo izbora projektov za leto 2011 po posameznih območjih daje:
- za območje Zgornje Posočje, strokovno administrativno telo LAS – Greta Pavšič, tel.: 05/38-41-507;
- za območje Idrijsko-Cerkljansko območje, ICRA d. o. o. Idrija – Darja Lahajnar, tel.: 05/37-43-914;
- za območje Trnovske in Banjške planote, Fundacija BIT Planota – Boris Kante, tel.: 041/655-789.Datoteke:
Poziv prijaviteljev projekta v drugo fazo javnega poziva LAS za razvoj za leto 2011.doc (177.50 kB)
OPREMA OVOJNICE II faza.doc (28.50 kB)
II faza podroben stroskovni nacrt tabela.xls (209.00 kB)