Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2016/2017


Posoški razvojni center z dnem 26. 6. 2017 objavlja Javni razpis projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Regijske štipendijske sheme Goriške regije za šolsko/študijsko leto 2016/2017.

Način prijave na razpis:
Delodajalec, ki se želi vključiti v regijsko štipendijsko shemo Goriške regije, mora predložiti v celoti izpolnjeno, s strani zakonitega zastopnika podpisano in žigosano prijavnico na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in ji priložiti zahtevana dokazila v zaprti kuverti s pripisom »PRIJAVA na Javni razpis RŠS 2016/2017«.

Prijavo s priporočeno pošto pošljite na naslov:
Posoški razvojni center
Trg tigrovcev 1
5220 Tolmin

Dodatne informacije: 
na e-naslovu #EM#6d6070776d6b67297b6465676264656e62516261773b657e#EM# ali na telefonski številki. 05/38-41-884

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave, ki začne teči na dan objave razpisa in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 9. 2017.

Datoteke:
Priloga št. 3:_Pogodba o štipendiranju štipendista (podpisana ali vzorec parafiran in podpisan)
Priloga št. 4:_Označba vloge (ovojnica)


Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.