RAZVOJ GOSPODARSKE DRUŽBENE INFRASTRUKTURE: Javni razpis za sofinanciranje projektov gospodarskih javnih služb ter razvoja družbene infrastrukture; C – Komunalna podjetja in javne ustanove

Namen javnega razpisa: sofinanciranje projektov na področju izvajanja dejavnosti javnih gospodarskih služb ter projektov s področja razvoja družbene infrastrukture na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj izboljšanja komunalne, okoljske, socialne, športne idr. javne infrastrukture za izvajanje negospodarskih dejavnosti.

Rok za oddajo vlog: do 31. 12. 2022 oziroma do porabe sredstev.

SPOT SPOT