RIBIŠTVO: Drugi javni razpis za ukrep zdravje in varnost iz OP ESPR 2014–2020

Predmet tega javnega razpisa: dodelitev nepovratnih sredstev za izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče, v obliki naložb v ribiška plovila ali opremo za posameznike, če te naložbe presegajo zahteve prava Evropske Unije ali nacionalnega prava.

Rok za oddajo vloge: 30. 9. 2023