Razpis za delovno mesto: Samostojni strokovni delavec za podeželje - M/Ž


Delodajalec:
Posoški razvojni center
Trg svobode 2
5222 Kobarid

Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela: 5555 Tolmin

Na delovno mesto želimo zaposliti naslednje število delavcev: 1

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: samostojni strokovni delavec za podeželje - M/Ž

Opis del in nalog:
sodelovanje pri pripravi projektov, pripravljanje prijav projektov na javne razpise, opravljanje posameznih nalog pri izvajanju projekrov oz. izvanajnje projektov.

Zahtevana pokl./strok. izobrazba:
79998 univerzitetna izobrazba

Trajanje zaposlitve:
določen čas 12 mesecev

Vrsta zaposlitve:
polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Zahtevan vozniški izpit kategorije:
B

Zahtevano znanje jezikov: AN - angleški jezik razumevanje-tekoče, govorjenje-tekoče, pisanje-tekoče, IT - italijanski jezik razumevanje-tekoče, govorjenje-tekoče, pisanje-tekoče

Zahtevana rač. znanja: 1 - urejevalniki besedil - 2 - zahtevno, 2 - delo s preglednicami - 2 - zahtevno

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: Zahtevana izobrazba družboslovna, humanistična, naravoslovna ali tehnična izobrazba, organizacijske sposobnosti, znanje s področja projektnega managementa, delovne izkušnje pri izvajanju projektov s področja podeželja, komunikativnost.

Rok za prijavo kandidatov: 5 dni

Način prijave kandidatov:
kandidati naj pošljejo po pošti pisno vlogo z življenjepisom

Zavod je prosto delovno mesto oz. delo objavil:
v prostorih Zavoda in na spletnih straneh

Posredovanje ZRSZ: obvesti ustrezne kandidate

Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi

Urnik dela:
enoizmensko delo

Poskusno delo: 2 meseca

Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: Katja Kravanja, 05/38-41-500, #EM#696f646c44757464267a63#EM#

Kontakt delodajalca za BO: Almira Pirih, 05/38-41-500, #EM#696f646c44757464267a63#EM#

Datum objave v prostorih zavoda: 7. 9. 2012