ŠPORT: Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2022


Bloudkova priznanja so najvišja priznanja Republike Slovenije, ki se podeljujejo za delo in dosežke na področju športa. Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj vsako leto podeli največ tri Bloudkove nagrade in deset Bloudkovih plaket. 

Prejemniki Bloudkovih priznanj so lahko posamezniki, športne ekipe ali organizacije.
A) Bloudkove nagrade se podeljujejo za:
1. izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa,
2. vrhunski mednarodni dosežek,
3. življenjsko delo v športu.

B) Bloudkove plakete se podeljujejo za:
1. pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa,
2. pomemben tekmovalni dosežek,
3. življenjsko delo v športu,
4. pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji

Rok za oddajo vlog: 9. 12. 2022

Več informacij: TUKAJ