ŠPORT: Javni razpis za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa v občini Tolmin v letu 2023

Občina Tolmin objavlja Javni razpis za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa v občini Tolmin v letu 2023.

Predmet razpisa: športni programi, športni objekti, razvojne dejavnosti v športu, organiziranost v športu ter športne prireditve in promocija športa. Izbrani programi morajo biti izvedeni in dodeljena sredstva porabljena v letu 2023.

Rok za oddajo vlog: ponedeljek, 29. maj 2023. 

Za pravočasno se šteje vloga, če na naslov prispe:

  • priporočeno po pošti zadnji dan roka (pravilo dospetja)
  • zadnji dan do 15. ure osebno
  • do konca dneva po e-pošti 

Več informacij o načinu posameznega pošiljanja najdete v razpisni dokumentaciji.

Dodatne informcije: TUKAJ