ZA MLADE: Javni razpis Občine Tolmin za dodelitev namenskih stanovanj v najem mladim

Občina Tolmin je objavila Javni razpis za dodelitev namenskih stanovanj v najem mladim.

Predmet razpisa: najem stanovanj z namenom reševanja prvega stanovanjskega vprašanja mladih do 35. leta in njihovim zakonskim/zunajzakonskim partnerjem ter mladim družinam, ki jim je stanovanjski trg v Sloveniji praviloma manj naklonjen. Za oddajo so namenjena tri delno opremljena namenska stanovanja za mlade v mestu Tolmin, ki bodo predvidoma vseljiva septembra 2023, in sicer:

  • stanovanje površine 39,72 m2 na naslovu Gregorčičeva ulica 12, Tolmin,
  • stanovanje površine 41,95 m2 na naslovu Gregorčičeva 12, Tolmin in
  • stanovanje površine 42,29 m2 na naslovu Žagarjeva 1, Tolmin.

Občina bo z upravičenci sklenila najemno pogodbo za določen čas petih let z možnostjo podaljšanja za dodatnih pet let ob pogoju, da bodo za to izkazane utemeljene okoliščine. Za stanovanje površine 39,72 in 41,95 m2 bo mesečna najemnina znašala približno 146,53 EUR, za stanovanje površine 42,29 m2 pa približno 150,00 EUR.

Rok za prijavo: 20. 6. 2023 

Več informacij in razpisana dokumentacija: TUKAJ