Razvojni svet Severno Primorske (Goriške) razvojne regije

Razvojni svet regije (RSR) je organ usklajevanja razvojni pobud in razvojni interesov v regiji, ki ga sestavljajo predstavniki občin, predstavniki gospodarstva v regiji in predstavniki nevladnih organizacij v regiji.

Njegove naloge so predvsem:

 • vodenje in usmerjanje priprave regionalnega razvojnega programa ter njegovo sprejetje,
 • sodelovanje z regijami drugih držav,
 • sklepanje dogovorov za razvoj regije,
 • sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu,
 • spremljanje izvajanja regionalnega razvojnega programa ter dogovora za razvoj regij ter druge naloge.

Za pripravo predlogov odločitev v postopku priprave in izvajanje regionalnega razvojnega programa je Razvojni svet regije imenoval 4 Odbore Razvojnega sveta regije, ki jih sestavljajo člani Razvojnega sveta regije, predstavniki regijske razvojne mreže, zunanji strokovnjaki, predstavniki občin, izpostav državnih organov in drugih institucij, ki delujejo v regiji. Posamezni odbori Razvojnega sveta regije so: Odbor pametne regije, Odbor regije za ljudi, Odbor zelene regije in Odbor povezane regije.

Aktualni člani Razvojnega sveta Severno Primorske (Goriške razvojne) regije so:

 • predsednik RSR Samo Turel, župan Mestne Občine Nova Gorica
 • podpredsednica RSR Iva Devetak, predsednica MDPM za Goriško
 • podpredsednik RSR dr. Tomaž Vuk, predsednik uprave Salonit Anhovo d.d.

Člani:

 • Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina
 • Petra Borovinšek, direktorica Tik d.o.o.
 • Sandi Brataševec, direktor Nomago d.o.o.
 • Nataša Bratina, prostovoljka C.M.A.K. Cerkno
 • Alen Červ, župan Občine Tolmin
 • mag. Roberta Fortuna, direktorica Območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica
 • Andrej Grah, član uprave ETA Cerkno d.o.o., direktor operativnega področja
 • Mauricij Humar, župan Občine Miren-Kostanjevica
 • Vladimir Jeklin, član upravnega odbora Območna obrtno-podjetniška zbornica Tolmin
 • Franci Jezeršek, direktor Siapro d.o.o.
 • mag. Darijan Krpan, izvršni vodja, Ustanova fundacija BIT Planota
 • mag. Anton Lavrenčič, župan Občina Vipava
 • Marko Matajurc, župan Občine Kobarid
 • Igor Miljavec, predsednik Zveze slepih in slabovidnih Severne Primorske
 • Valter Mlekuž, župan Občine Bovec
 • Kristjan Mugerli, direktor Kolektor CPG d.o.o.
 • Franc Mužič, župan Občine Brda
 • Sanja Popov Leban, predstavnica Zveze MinK Tolmin
 • Branimir Radikon, direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica
 • Rado Raspet, predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Idrija
 • Marko Rondič, direktor Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina
 • Miha Stegel, župan Občine Kanal ob Soči
 • Vojko Toman, Mahle Electric Drives Slovenija d.o.o.
 • mag. Milan Turk, župan Občine Šempeter-Vrtojba
 • Gašper Uršič, župan Občine Cerkno
 • Rino Velikonja, član IO Združenja borcev NOB
 • Marjanca Velišček, sekretarka Rdečega križa Slovenije – Območno združenje Tolmin
 • Tomaž Vencelj, župan Občine Idrija
 • Nevenka Volk Rožič, direktorica GZS Severno Primorske gospodarske zbornice Nova Gorica
 • Tarik Žigon, župan Občine Renče-Vogrsko