Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je podalo pozitivno mnenje k Regionalnemu razvojnemu programu Severne Primorske (Goriške razvojne) regije 2014-2020 (RRP) v januarju 2015.

Razvojni svet regije in Svet regije, sta RRP potrdila na sejah, ki sta potekali 17. marca 2015 v Novi Gorici.