Severnoprimorske mrežna regionalna razvojna agencija

Na območju Severne Primorske (Goriške) razvoje regije delujejo štiri razvojne agencije: Posoški razvojni center, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica in Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, ki so povezane v Severnoprimorsko mrežno regionalno razvojno agencijo (MRRA).

Posoški razvojni center je nosilna razvojna agencija v regiji, vpisana v evidenco regionalnih razvojnih agencij pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, zato je do konca finančne perspektive 2021–2027 zadolžena za vodenje in koordinacijo MRRA ob sodelovanju ostalih razvojnih agencij v regiji. Vsaka je stalno zadolžena za koordiniranje enega izmed področij izvajanja Regionalnega razvojnega programa:

  • področje Regije za ljudi pokriva Posoški razvojni center,
  • področje Zelene, nizkoogljične regije pokriva Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina,
  • področje Pametne regije pokriva RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica,
  • področje Povezane regije pokriva Razvojna agencija ICRA d.o.o. Idrija.

Razvojne agencije, povezane v mrežno razvojno agencijo, so medsebojno enakopravne in delujejo po principu projektnega sodelovanja in mrežnega vodenja.

Mrežna regionalna razvojna agencija na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja skrbi za izvajanje splošnih razvojno-pospeševalnih nalog v regiji in zagotavljanje strokovne, tehnične in administrativne podpore za delovanje Sveta regije in Regionalnega razvojnega sveta ter vodi dialog z državno ravnijo in drugimi ključnimi deležniki v regiji. Sodelovanje tako poteka na vertikalni ter tudi na horizontalni ravni, vedno pa s ciljem opredelitve skupnih prioritet ter razvojnih potencialov, reševanjem obstoječih izzivov in doseganjem zastavljenih ciljev.

GLASILO ZAHODNIK

  • Glasilo Zahodnik, 5-2022 IprilogaI
  • Glasilo Zahodnik, 4-2022 IprilogaI
  • Glasilo Zahodnik, 3-2022 IprilogaI
  • Glasilo Zahodnik, 2-2022 IprilogaI
  • Glasilo Zahodnik, 1-2022 IprilogaI