Cenik oglaševanja


Velikost oglasa
Zakupljena stran
Dimenzije
(v mm)
Oblika oglasa
Barva oglasa
Cena brez oblikovanja (v EUR)
Cena z oblikovanjem
(v EUR)
 Oglas 1/1
 Notranja stran
 204x260 Pokončni Barvni1.300
1.495
 Oglas 2/1
 Notranji strani
 (204x260) x 2 strani
 Pokončni Barvni 2.200
 2.530
 Oglas 3/1
 Notranje strani
 (204x260) x 3 strani
 Pokončni Barvni 3.000
 3.450
 Oglas 4/1
 Notranje strani
 (204x260) x 4 strani
 Pokončni Barvni 3.500
 4.025
 Oglas 1/1
 Notranja stran
 204x260 Pokončni Črno-bel 400
 460
 Oglas 1/2
 Notranja stran
 204x127,5 Ležeči Črno-bel  220 
 253
 Oglas 1/2
 Notranja stran
 99x260 Pokončni Črno-bel  220 
 253
 Oglas 1/4
 Notranja stran
 99,5x127,5 PokončniČrno-bel 120 138
Oglas 1/4
Notranja stran
204x61,2
LežečiČrno-bel 120138
Oglas 1/8
Notranja stran
47,2x127,5Pokončni
Črno-bel
  80 92
Oglas 1/8
Notranja stran
99,5x61,2LežečiČrno-bel  80 92
Oglas 1/1
 Zadnja stran
 204x260 PokončniČrno-bel 600 690
 Objava na naslovni strani
Naslovna stran
 Po dogovoru (max 50 cm2)
Po dogovoru
Črno-bel
 180 207
1 cm2Notranja stran
 Po dogovoru
Nestandardna
Črno-bel
 2 2,30

V ceno ni vključen DDV.

Objava na določenem mestu: cena oglasa se dvigne za 20 %.


Cenik velja od 15. marca 2010 dalje.

 Datoteke:
Cenik oglaševanja.pdf (123.84 kB)
Tekstovno oglasevanje.pdf (153.89 kB)