O SOČAsniku


EPIcenter je začel izhajati leta 2000 z namenom, da bi prebivalci Posočja dobili čim več koristnih nasvetov v zvezi s potekom popotresne obnove. Z leti se je razširil in postal osrednji razvojno obarvan brezplačnik občin Bovec, Kobarid in Tolmin. Leta 2012 se je preimenoval v SOČAsnik.

Namenjen je vsem tukajšnjim prebivalcem, zato ga v nakladi 7.300 izvodov brezplačno (prek storitev Pošte Slovenije) prejemajo vsa gospodinjstva v omenjenih občinah. Poleg tega roma na več kot 100 različnih naslovov po vsej Sloveniji – od najrazličnejših državnih institucij do razseljenih prebivalcev Zgornjega Posočja.

Periodični tiskani medij lahko prelistate tudi na spletnih straneh izdajatelja Posoškega razvojnega centra, kjer so shranjene vse arhivske številke od leta 2003 dalje. Če bi želeli, lahko postanete tudi vi prejemnik »e-SOČAsnika«. Vašo željo nam posredujte na e-naslov #EM#6d6076666e64286c7d7d63654c7d7c6c3e627b#EM#, mi pa vam bomo poslali povezavo do spletnega mesta, kjer je glasilo na voljo v pdf obliki.

Predvideni tedni izidov SOČAsnika v letu 2021: 

- četrti teden v marcu,

- prvi teden v juniju,

- četrti teden v juliju,

- tretji teden v oktobru,

- tretji teden v decembru.

 


Arhiv številk