Oglaševanje v SOČAsniku


Bi želeli postati bolj prepoznavni v domačem okolju? Imate podjetje, ki bi želelo povečati prodajo? Odločite se za oglaševanje v SOČAsniku, brezplačnem periodičnem tiskanem mediju, ki pokriva območje Zgornjega Posočja in širše.


Datumi predvidenih izidov SOČAsnika v letu 2018:

- 30. marec 2018
- 1. junij 2018
- 3. avgust 2018
- 26. oktober 2018
- 14. december 2018

 Gradivo za oglase nam za zadnjo letošnjo številko oddajte do 27. novembra 2018.

SOČAsnik izhaja v nakladi 7.300 izvodov - brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin, pošiljamo pa ga tudi več kot 200 naslovnikom (institucijam in fizičnim osebam) izven Posočja. Poleg tega SOČAsnik v pdf obliki objavljamo tudi na spletnih straneh Posoškega razvojnega centra in na facebook strani SOČAsnika.

Pošljete nam lahko že oblikovane oglase ali pa nam sporočite vaše želje, za oblikovanje pa bomo poskrbeli mi.

Za več informacij nas lahko pokličete vsak delovnik med 8. in 15. uro ali pa nam pišite po elektronski pošti na naslov: #EM#736e6162776b6f6c48797868227e67#EM#.

Gradivo se pošlje po elektronski pošti. V primeru, da naročnik nima dostopa do interneta, je potreben predhoden dogovor o oddaji gradiva.

Podrobnejše informacije o tehničnih zahtevah gradiva za oglase najdete tukaj.