TD Most na Soči s 105-letno zgodovino

28.5.2010

Most na Soči – Zgodba Turističnega društva (TD) Most na Soči se začenja leta 1905, ko je bilo ustanovljeno Olepševalno društvo pri Sveti Luciji, kot se je kraj takrat imenoval. Pobudnik in ustanovitelj je bil tedanji župan, posestnik in gostilničar Anton Mikuž, ki je čutil tako gospodarski kot zasebni interes, da se kraj olepša. Leta 1908 je olepševalno društvo pod vodstvom Lucijana Kovačiča postalo tudi pogozdovalno. Po prvi svetovni vojni je za društveno krmilo poprijel Anton Vuga. Od leta 1947 dalje ga je vodil legendarni Valentin Taljat - Tinčk. V tem času so nastale prve plesne prireditve na splavu na gladini jezera, ki so jih poimenovali Beneška noč. Kasneje je bila prireditev preimenovana v Noč na jezeru. Do leta 2000 so društvo vodili še Ivan Štulc, Ivan Mavrič, Rajko Skrt, Egon Obid, Bogomil Kovačič in Rajko Leban – nekateri krajše, drugi daljše obdobje. V njihovem času se je začelo z nasaditvijo vrb žalujk in drugimi večjimi posegi na jezerskem nabrežju ter naselitvijo vodnih ptic. Sčasoma so postavili tudi prve turistične in usmerjevalne table ter začeli z urejanjem sprehajalnih poti ob jezeru in bližnji okolici. Ob jezerski obali je danes urejena in razsvetljena sprehajalna pot, popestrena s skulpturami umetnikov, udeležencev vsakoletne likovne kolonije.
Od preloma tisočletja dalje društvo vodi Rado Taljat. Danes so pomembnejše točke programa društva še organizacija prireditev, urejanje širšega okolja, lajšanje dostopov obiskovalcem naravnih in kulturnih znamenitosti, predstavitev bogatih kulturno-zgodovinskih in naravnih znamenitosti ter širitev možnosti za fizično in duhovno rekreacijo. Mreža pešpoti se širi in danes sega že na vse okoliške razgledne vrhove. Z odprtjem kulturno-zgodovinske poti Čez Most po modrost postaja kraj pravi muzej na prostem. S projektom je predstavljena predvsem izjemna arheološka dediščina železnodobne svetolucijske kulture. Zanimiva spominska obeležja nas opominjajo na pomembne krajane, pot pa bogatijo tudi sakralni in etnološki spomeniki ter pomniki krvave prve svetovne vojne.
Leta 2009 je bila odprta pot, ki povezuje številne vodne vire in energijske točke, ki jih spremljajo. Ta pot že s svojim imenom Na Most po krepkost vabi obiskovalce, da preizkusijo in doživijo naravno energijo, ki se v tem, z vodami obdarjenim okoljem še posebej intenzivno pretaka. Ta projekt je zaokrožil prizadevanja predstavitve kulturne in naravne dediščine kraja in okolice ter vzpostavil ugodno izhodišče za strategijo razvoja trajnostnega turizma kraja in širšega območja.
TD ostaja gibalo splošnega dogajanja v kraju, ki predstavlja hkrati zunanja vrata v Triglavski narodni park in v zgornjo Soško dolino. Zadnja leta se naselje z okolico tudi po njegovi zaslugi spreminja v zanimivo turistično območje z nenehno rastočimi prenočitvenimi zmogljivostmi. Vse to je v prid eni glavnih usmeritev TD, da poskuša gosta ali obiskovalca v kraju zadržati čim dlje in da se ta zaradi izjemnih doživetij ponovno vrača. Razvili so se tudi ponudniki novih turističnih proizvodov, kjer je treba posebej poudariti prevoze z ladjicama, kajakaštvo in organizacijo različnih prireditev. Oživitev hortikulturne dejavnosti nas navdaja z optimizmom. Tako postajajo zamisli ustanovitelja Olepševalnega društva Antona Mikuža, spočete daljnega leta 1905, del dragocenega izročila, ki naj bo pomembno vodilo za delo društva tudi v prihodnje.

Po zgibanki TD Most na Soči skozi čas povzel in dopolnil: Žarko Rovšček