OE Ljudska univerza


Na Posoškem razvojnem centru smo uresničili težnjo, da postanemo prepoznavni tudi kot institucija, ki nudi kakovostne izobraževalne programe za odrasle. Z leti smo v širšem slovenskem prostoru postali prepoznavni kot uspešni izobraževalci odraslih. To je skupaj s sprejetjem Sprememb odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posoški razvojni center pripomoglo k temu, da smo v letu 2016 vzpostavili Organizacijsko enoto Ljudska univerza (OE LU).

V šolskem letu 2018/2019 bomo izvajali:
• javno veljavne izobraževalne programe (programi Usposabljanja za življenjsko uspešnost in Računalniška pismenost za odrasle);
• programe neformalnega izobraževanja (jezikovne in računalniške tečaje, študijske krožke);
• krajše delavnice in predavanja (v okviru Tedna vseživljenjskega učenja in širše);
• programe v podporo učenju (Središče za samostojno učenje, informiranje in svetovanje za različne ciljne skupine).

Letni program izobraževanj za odrasle: Priloga SOČAsnika - Ljudska univerza

Urnik programov projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022: URNIK

Vabimo vas, da spremljate našo aktualno ponudbo na uradni spletni strani ter na naši FB strani Ljudska univerza Tolmin.
SOČAsnik, l. XXI, št. 1, 2020