OE ljudska univerza


Na Posoškem razvojnem centru smo uresničili težnjo, da postanemo prepoznavni tudi kot institucija, ki odraslim nudi kakovostne izobraževalne programe.
Leta 2016 smo tako vzpostavili Organizacijsko enoto ljudska univerza (OE LU), kjer se lahko odrasli udeležujejo različnih izobraževanj v okviru:

• javno veljavnih izobraževalnih programov – Usposabljanja za življenjsko uspešnost in Računalniška pismenost za odrasle;
• neformalnih izobraževalnih programov – jezikovni in računalniški tečaji, študijski krožki ter drugi programi za osebno in poklicno rast;
• krajših delavnic in predavanj na raznovrstne tematike;
• programov podpore učenju – Središče za samostojno učenje, informiranje in svetovanje za različne ciljne skupine.

Vabimo vas, da spremljate našo aktualno ponudbo na spletni strani www.prc-lu.si ter na naši FB strani Ljudska univerza Tolmin.


Dobrodošli pod našo streho!