WALKofPEACE


Naslov projekta / Project title: Trajnostni razvoj dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom

Kratica / Acronym: WALKofPEACE

Program / Programme:
Interreg V-A Italija - Slovenija 2014–2020

Vodilni partner / Lead partner: Posoški razvojni center (Soča Valley Development Centre)

Partnerji v projektu / Project partners:
PP2: Dežela Veneto,
PP3: Ustanova "Fundacija Poti miru v Posočju" (idejni vodja),
PP4: Razvojna agencija VEGAL iz Benetk,
PP5: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti,
PP6: Agencija za turizem Dežele Furlanije Julijske krajine (Promoturismo),
PP7: Mestna občina Nova Gorica,
PP8: Agencija za kulturno dediščino Dežele Furlanije Julijske krajine (ERPAC),
PP9: Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka,
PP10: Občina Ragogna

Trajanje projekta / Total project duration: 1. 11. 2018–31. 10. 2021

Vrednost projekta / Total project costs: 2.893.176 € (sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj / ERDF Funding: 2.459.199,59€)

Spletna stran programa / Web Page: tukaj

Opis projekta / Project description: 
Posebnost programskega območja, ki vključuje statistične regije Primorsko-notranjsko, Osrednjeslovensko, Gorenjsko, Obalno-kraško in Goriško ter pokrajine Videm, Gorica, Trst, Pordenone in Benetke, je prisotnost dediščine prve svetovne vojne. Dediščina ima izjemen zgodovinski pomen, ki pa je mestoma slabo ohranjena, njen potencial za razvoj turizma pa še ni ustrezno izkoriščen. Projekt WALKofPEACE bo prispeval k spremembi obstoječega stanja s skupnimi čezmejnimi aktivnostmi za dolgoročno ohranjanje dediščine prve svetovne vojne ter krepitev njene uporabe za razvoj trajnostnega kulturnega turizma. Izvedene bodo študijske aktivnosti, pripravljene nove razstave, kulturni in spominski dogodki za krepitev splošnega znanja in ozaveščenosti o dediščini prve svetovne vojne. Organizirane bodo aktivnosti usmerjenega izobraževanja in mreženja za turistične vodnike, ponudnike, organizacije in druge deležnike, namenjene spodbujanju razvoja nove turistične ponudbe. Za okrepitev skupne promocije in trženja dediščine prve svetovne vojne bo uvedena krovna destinacijska znamka Pot miru (»Walk of Peace«) s smernicami za trženje, spletna stran in druga promocijska gradiva. Nadgrajene in urejene bodo zgodovinske poti, informacijske točke in središča z inovativnimi in interaktivnimi predstavitvami dediščine. Naložbe male vrednosti bodo namenjene ohranjanju dediščine prve svetovne vojne izjemnega pomena.

Dodatne informacije / More informations:
mag. Almira Pirih, vodja projekta, telefon: 05/ 38-41-500, e-pošta: #EM#616d6f6a76642877617b63634c7d7c6c3e627b#EM#


Projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj prek programa INTERREG V-A Italija - Slovenija.
SOČAsnik, l. XX, št. 5, 2019