Predstavitev


Javni zavod Posoški razvojni center so z namenom pospeševanja razvoja v dolini Soče po potresu leta 1999 ustanovile tri posoške občine (Bovec, Kobarid in Tolmin).

Leto kasneje se je Posoški razvojni center skupaj s tremi lokalnimi razvojnimi agencijami:
Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo d.o.o. Idrija s sedežem v Idriji,
Regijsko razvojno agencijo ROD Ajdovščina s sedežem v Ajdovščini in
RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica s sedežem v Novi Gorici ...
povezal v Severnoprimorsko mrežno regionalno razvojno agencijo (MRRA), na čelu katere vse od leta 2014 dalje skupaj z omenjenimi agencijami skrbi za napredek in razvoj v regiji, ki pokriva območje 13 občin. Kot subjekt pospeševanja razvoja v Severno Primorski (Goriški) razvojni regiji tako v okviru MRRA v vlogi nosilne institucije opravlja naloge spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu ustanoviteljic in ostalih občin v regiji.

Poleg tega skrbi za:
• izvajanje strokovnih in drugih nalog za trajnostni razvoj občin Bovec, Kobarid in Tolmin,
• izvajanje javno veljavnih programov in drugih programov na področju izobraževanja odraslih,
• izvajanje čezmejnih in mednarodnih projektov,
• izdajanje periodičnega tiskanega medija SOČAsnik,
• izvajanje drugih nalog po dogovoru z občinami, drugimi institucijami in skladno z letnimi programi dela,
• obveščanje in svetovanje ustanoviteljem o razvojnih programih ter projektih.

Te naloge javni zavod opravlja v naslednjih organizacijskih enotah:
• Urad direktorja,
• Organizacijska enota za podjetništvo in regionalni razvoj,
• Organizacijska enota za okolje, prostor in podeželje,
• Organizacijska enota ljudska univerza,
• Organizacijska enota projektni oddelek.
SOČAsnik, l. XXIII, št. 3, 2022