NETWORLD


Naslov projekta / Project title: »Networking in preserving the First World War multicultural heritage in the Danube countries«.

Vodilni partner / Lead Partner: Posoški razvojni center / Soča Valley Development Centre (Slovenia)

Partnerji v projektu / Project partners:
• The Walk of Peace in the Soča Region Foundation, Slovenia
• Rozemberk Society, Czech Republic
• Varna Economic Development Agency, Bulgaria
• Regional Museum of History – Dobrich, Bulgaria
• Cultural LAB Social Cooperative, Hungary
• Municipality of Town Veszprém, Hungary
• Danube University Krems/Faculty of Education, Arts and Architecture/Department for Building and Environment, Austria
• the Consultants Ltd., Austria
• National Institute for Research and Development in Tourism, Romania
• Institution for development of competence, innovation and specialization of Zadar County, Croatia
• University of Presov, Slovakia
• School of Economics and Business in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
• Department for Development and International Projects of Government of Zenica-Doboj, Bosnia and Herzegovina

Trajanje projekta / Total project duration: 1. 1. 2017–30. 6. 2019

Vrednost projekta / Total project costs: 1.869.398 €

Spletna stran / Web Page: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/NETWORLD

E-novičnik / Newsletter: klikni tukaj/click here 

Cilji projekta: 
• povečana prepoznavnost o WW1 dogodkih in njeni dediščini na celotnem območju Podonavja;
• prenos znanja in pomembnosti zavedanja kulturne dediščine WW1 na mlade;
• prenos in izmenjava dobrih praks;
• povečan obisk zgodovinskih točk;
• kapitalizacija z drugimi projekti in pobudami na temo kulturne dediščine;
• sodelovanje z državami iz upravičenega območja in izven njega ob stoletnici konca prve svetovne vojne

Rezultati aktivnosti projekta, ki se bodo izvedle v 6 delovnih sklopih: 
• priprava DTP podatkovne baze o WW1 dediščini;
• priprava strategije razvoja zgodovinskega turizma 1. svetovne vojne (WW1);
• promocija blagovne znamke Pot miru na območju programa;
• obeležitev 100-letnice konca vojne z različnimi kulturnimi dogodki, konferencami in razstavami;
• ureditev posameznih obeležij spomina iz WW1 (v Sloveniji: Sabotin, Kobariška zgodovinska pot, Ravelnik);
• sofinanciranje priprave dokumentacije za ureditev spominskega parka v Kobaridu;
• sofinanciranje priprave idejnega načrta in PZI za izgradnjo interaktivnega centra za obiskovalce Parka miru na Sabotinu;
• organizacija in izvedba transnacionalnih dogodkov in konferenc na različne teme (turizem, zgodovina, mladi, dediščina ...) v devetih državah;
• razvoj mobilnih aplikacij;
• izdelava promocijskih zgibank;
• kreativne delavnice za turistične ponudnike in mlade;
• študijski obisk ogleda dobrih praks - muzeja v Iepru (Belgija);
• priprava smernic za pripravo nominacije "Pot miru od Alp do Jadrana – dediščine prve svetovne vojne" na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

Dodatne informacije / Information:
Vesna Kozar, vodja projekta, telefon: 05/ 38-41-503, e-pošta: #EM#7664716d652b6d687268784b7c7f6d216378#EM#


Projekt sofinancira Evropska unija, in sicer iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF) in Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA).