Naslov projekta: »Networking in preserving the First World War multicultural heritage in the Danube countries«

Vodilni partner: Posoški razvojni center

Partnerji v projektu:

 • Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«
 • Rozemberk Society (Češka)
 • Varna Economic Development Agency (Bolgarija)
 • Regional Museum of History – Dobrich (Bolgarija)
 • Cultural LAB Social Cooperative (Madžarska)
 • Municipality of Town Veszprém (Madžarska)
 • Danube University Krems/Faculty of Education, Arts and Architecture/Department for Building and Environment (Avstrija)
 • the Consultants Ltd. (Avstrija)
 • National Institute for Research and Development in Tourism (Romunija)
 • Institution for development of competence, innovation and specialization of Zadar County (Hrvaška)
 • University of Presov (Slovaška)
 • School of Economics and Business in Sarajevo (Bosna in Hercegovina)
 • Department for Development and International Projects of Government of Zenica-Doboj (Bosna in Hercegovina)

Trajanje projekta: 1. 1. 2017–30. 6. 2019

Vrednost projekta: 1.869.398 evrov

Spletna stran: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/NETWORLD

E-novičnik: klikni tukaj 

Cilji projekta: 

 • povečana prepoznavnost o WW1 dogodkih in njeni dediščini na celotnem območju Podonavja;
 • prenos znanja in pomembnosti zavedanja kulturne dediščine WW1 na mlade;
 • prenos in izmenjava dobrih praks;
 • povečan obisk zgodovinskih točk;
 • kapitalizacija z drugimi projekti in pobudami na temo kulturne dediščine;
 • sodelovanje z državami iz upravičenega območja in izven njega ob stoletnici konca prve svetovne vojne
Rezultati aktivnosti projekta, ki se bodo izvedle v 6 delovnih sklopih: 
 • priprava DTP podatkovne baze o WW1 dediščini;
 • priprava strategije razvoja zgodovinskega turizma 1. svetovne vojne (WW1);
 • promocija blagovne znamke Pot miru na območju programa;
 • obeležitev 100-letnice konca vojne z različnimi kulturnimi dogodki, konferencami in razstavami;
 • ureditev posameznih obeležij spomina iz WW1 (v Sloveniji: Sabotin, Kobariška zgodovinska pot, Ravelnik);
 • sofinanciranje priprave dokumentacije za ureditev spominskega parka v Kobaridu;
 • sofinanciranje priprave idejnega načrta in PZI za izgradnjo interaktivnega centra za obiskovalce Parka miru na Sabotinu;
 • organizacija in izvedba transnacionalnih dogodkov in konferenc na različne teme (turizem, zgodovina, mladi, dediščina ...) v devetih državah;
 • razvoj mobilnih aplikacij;
 • izdelava promocijskih zgibank;
 • kreativne delavnice za turistične ponudnike in mlade;
 • študijski obisk ogleda dobrih praks - muzeja v Iepru (Belgija);
 • priprava smernic za pripravo nominacije "Pot miru od Alp do Jadrana – dediščine prve svetovne vojne" na UNESCO Seznam svetovne dediščine.
Dodatne informacije:
Vesna Kozar, vodja projekta, telefon: 05/ 38-41-503, e-pošta: vesna.kozar@prc.si
Projekt sofinancira Evropska unija, in sicer iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF) in Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA).
NETWORLD