Izobraževanja za mlade prevzemnike kmetij

23. 2. 2023

Mladi, ki ste v svojem načrtu prevzema kmetije predvideli tudi jezikovno in digitalno izobraževanje, se lahko tečajev udeležite na Ljudski univerzi v Tolminu.

Izbirate lahko med 50-urnima tečajema:

- ANGLEŠČINE

- RAČUNALNIŠTVA

Več informacij lahko poiščete na spletni strani ljudske univerze v Tolminu: www.prc-lu.si ali se obrnete na naše svetovalke na naslovu svetovanje@prc.si

Izobraževanja za mlade prevzemnike kmetij Izobraževanja za mlade prevzemnike kmetij