Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskem štipendiranju za šolsko leto 2023/2024

26. 1. 2023

Javni poziv je namenjen zbiranju potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2023/2024 s ciljem informiranja dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in jih usmeriti k vpisu na izobraževalne programe, ki so skladni s poklicnimi potrebami gospodarstva v regiji.

Rok za prijavo: 30. 9. 2023

Dodatne informacije lahko dobite na Posoškem razvojnem centru, v okviru Regijske štipendijske sheme:

Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskem štipendiranju za šolsko leto 2023/2024