LAS Dolina Soče nadaljuje svojo pot v novo programsko obdobje 2021–2027

20. 2. 2023

V Kobaridu je 15. februarja potekala 11. seja Skupščine LAS. Na njej je 57 predstavnikov javnih institucij, podjetij, društev, zavodov, organizacij in posameznikov iz občin Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin s podpisom pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva formalno obeležilo delovanje Lokalne akcijske skupine LAS Dolina Soče tudi v novem programskem obdobju.

Predsednik LAS Dolina Soče Valter Mlekuž se je uvodoma članom zahvalil za udeležbo, saj so s tem izrazili namero po aktivnem sodelovanju tudi v novem programskem obdobju. Podpisniki pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva so predstavniki javnega sektorja (občine, javni zavodi), gospodarskega sektorja (podjetja, nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah) in zasebnega sektorja (društva, posamezniki). Na dan podpisa pogodbe je LAS Dolina Soče štel 73 članov. Ob tem pa je treba poudariti, da je članstvo odprtega značaja; novi člani s pristopno izjavo lahko kadarkoli naknadno pristopijo in postanejo družbeniki LAS.

Vodilni partner LAS ostaja tudi v novem programskem obdobju Posoški razvojni center, ki si bo še naprej prizadeval za spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja podeželja. LAS Dolina Soče je doslej uspešno deloval in je poznan tudi kot primer dobre prakse v Sloveniji. Od leta 2007 je bilo za razvoj območja prek LAS odobrenih več kot 90 projektov, za katere se je namenilo  4,7 milijona evrov nepovratnih sredstev. Z lokalno akcijsko skupino vstopamo že v tretje programsko obdobje, zato si želimo še več sodelovanja in povezovanja na območju z jasno usmerjenimi cilji, da bomo lahko uspešno črpali nepovratna sredstva, ki so nam na voljo. Ponuja se nam veliko priložnosti za razvoj potencialov predvsem na področju povezovanja kmetijstva, turizma in naravovarstva.

Ob zaključku seje je direktor Posoškega razvojnega centra Simon Škvor pohvalil celotno ekipo LAS in vsem skupaj zaželel uspešno delo tudi v prihodnje. Posebno zahvalo je namenil občinam, ki podpirajo delovanje LAS Dolina Soče in si skupaj z lokalnim prebivalstvom prizadevajo za razvoj območja.

Foto: arhiv LAS Dolina Soče

LAS Dolina Soče nadaljuje svojo pot v novo programsko obdobje 2021–2027 LAS Dolina Soče nadaljuje svojo pot v novo programsko obdobje 2021–2027