Podpisali so Memorandum o trajnostnem razvoju, energiji in okolju

23. 3. 2023

Včeraj, na svetovni dan voda, je direktor Posoškega razvojnega centra Simon Škvor skupaj s sedmimi drugimi institucijami z območja severnega Jadrana in srednje Evrope v Trstu podpisal Memorandum o trajnostnem razvoju, energiji in okolju. Tržaški sporazum je tako h konstruktivnejšemu sodelovanju, izmenjavi mnenj in oblikovanju skupnih stališč o okoljskih vprašanjih zavezal obmejne regije Slovenije, Avstrije, Italije in Hrvaške, ki si delijo skupni mednarodni prostor, presegajoč administrativno-upravne meje.

Čezmejno sodelovanje bodo podpisane institucije okrepile na področju krožnega gospodarstva, trajnostnih naložb, gospodarjenja z vodami, mobilnosti, ekološke povezljivosti, obnovljivih virov energije, zelene verige, energetskega prehoda in drugih ukrepov, pomembnih za varstvo okolja na čezmejnem območju.

Sporazum so podpisali:

  • Dežela Furlanija - Julijska krajina,
  • Dežela Veneto,
  • Dežela Emilia-Romagna,
  • Dežela Koroška,
  • Istrska županija,
  • Županija Primorje-Gorski Kotar,
  • Posoški razvojni center in
  • Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte občine Izola.

Obe slovenski instituciji sta v podpis sporazuma vključeni kot predstavnici evropskih makroregionalnih strategij, v katerih aktivno sodelujeta – Posoški razvojni center kot vodja Akcijske skupine »Zelena infrastruktura« v okviru Makroregionalne strategije za Alpsko regijo EUSALP, Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte občine Izola pa kot podporna točka za koordinacijo Strategije za Jadransko-jonsko regijo EUSAIR. Na državni ravni koordinacijo med vsemi deležniki opravlja Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve.

Foto: Jana Podgornik

Memorandum o trajnostnem razvoju, energiji in okolju Memorandum o trajnostnem razvoju, energiji in okolju Memorandum o trajnostnem razvoju, energiji in okolju Memorandum o trajnostnem razvoju, energiji in okolju Memorandum o trajnostnem razvoju, energiji in okolju Memorandum o trajnostnem razvoju, energiji in okolju