Območje LAS bo bogatejše za 2,5 milijona evrov

24. 7. 2023

V začetku letošnjega leta je lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče, ki deluje pod vodstvom Posoškega razvojnega centra, čakal nov izziv – priprava strategije lokalnega razvoja (SLR) do leta 2027. Brez tega krovnega dokumenta, ki je nastajal po principu »od spodaj navzgor«, območje občin Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin, kjer deluje LAS Dolina Soče, ne bi moglo prejeti nepovratna evropska sredstva za nadaljnji razvoj.

Pripravljeno strategijo so 12. julija najprej z dopolnitvami sprejeli člani upravnega odbora LAS Doline Soče, osem dni kasneje pa so omenjeni dokument nato potrdili še člani skupščine. Z njim je naše območje bogatejše za okoli 2,5 milijona evrov, ki jih bo LAS Dolina Soče prejel iz dveh evropskih skladov, in sicer Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

V novem programskem obdobju se bodo potencialni prijavitelji potegovali za nepovratna sredstva LEADER/CLLD, in sicer s projekti, ki bodo zasledovali ukrepe in cilje štirih tematskih področij:

  • Oživljanje podeželja,
  • Podjetništvo na podeželju,
  • Pametno podeželje in
  • Dejavniki trajnostne rabe naravnih virov ter sonaravno in ekološko kmetijstvo.

S svojimi projekti bodo lahko že leta 2024 (in tudi kasneje) kandidirali na javnih pozivih LAS Dolina Soče.

Za uspešno izvajanje SLR in doseganje zastavljenih ciljev ter kazalnikov brez sodelovanja in povezovanja lokalnih prebivalcev, podjetij, nevladnih organizacij in javnih institucij ne bo šlo. Le s skupnimi močmi bomo lahko krepili lokalno skupnost, dosegali sinergijske učinke, spodbujali inovacije in ustvarjali trajnostne rešitve za izboljšanje kakovosti življenja na območju LAS.

Besedilo in foto: T. Š. F.

Območje LAS bo bogatejše za 2,5 milijona evrov Območje LAS bo bogatejše za 2,5 milijona evrov Območje LAS bo bogatejše za 2,5 milijona evrov Območje LAS bo bogatejše za 2,5 milijona evrov Območje LAS bo bogatejše za 2,5 milijona evrov Območje LAS bo bogatejše za 2,5 milijona evrov