Mednarodni dogodek Ogenj v Alpah 2020, ki je letos potekal pod okriljem projekta GozdNega in v katerem med drugim sodeluje tudi Posoški razvojni center (PRC), je tudi letos organizirala CIPRA Slovenija. Z njim že vrsto let širšo javnost opominjajo na celovit način reševanja okoljskih in razvojnih vprašanj na območju Alp, ki so zaradi specifičnih geografskih razmer še bolj občutljive na podnebne spremembe. Tu se, kot opozarjajo, vse odvija veliko hitreje kot na nižje ležečih območjih, kar vpliva na življenjske razmere tako v Alpah kot njihovi okolici. Naravne in visokogorske pokrajine posledično postajajo vse pogostejše žrtve turizma in energijskega preobrata. 

Kot pojasnjujejo na CIPRI Slovenija, je prav gozd tisti pomemben mehanizem, ki pripomore k zoperstavljanju posledicam podnebnih kriz. A čeprav je gozdov v Sloveniji sorazmerno veliko, pa ti v veliki meri niso negovani. »To prinese kasnejše odzivanje na pojav škodljivcev, tujerodnih in invazivnih vrst, zmanjševanje odpornosti gozda, povečevanje ranljivosti prostora in dovzetnosti za naravne nevarnosti ter zmanjšanje zmožnosti zoperstavljanja posledicam podnebne krize. Varstva Alp in območij izven njih zato ni brez ustrezne skrbi za zdrave in negovane gozdove,« je poudarila vodja projektov na CIPRA Slovenija Katarina Žakelj.

Letošnji Ogenj v Alpah je potekal drugo soboto v avgustu v Trenti, na dogodku pa je sodelovalo 25 mladih članov CIPRE Slovenija, Mladinskega sveta CIPRE ter študentov in drugih posameznikov, ki jih tovrstne vsebine zanimajo. Ti so med dopoldanskim sprehodom po gozdu ob pomoči domačinov, revirnega gozdarja in različnih strokovnjakov odkrivali tukajšnjo kulturno krajino ter zgodovino območja. Ob tem so spoznavali nego gozda in njegove številne funkcije ter vloge. Nekaj socialnih vlog gozda so jim organizatorji nato približali še s pomočjo delavnic, ki so potekale na terenu pod mentorstvom predavateljice na Višji strokovni šoli za turizem in gostinstvo Bled Darije Cvikl (Zdravilni atributi gozda), predsednice Pro Silva Slovenija in asistentke na Gozdarskem inštitutu Slovenije Kristine Sever (Gozdna pedagogika in funkcije gozda) ter gozdnega pedagoga in interpretatorja narave Marka Slapnika (Gozd, obiskovalci, odnosi).

V popoldanskem času se je v prostorih Info centra Triglavskega narodnega parka (TNP) v Trenti nato odvila še okrogla miza z naslovom »Pozor, obiskovalci gredo! Gozd kot pokazatelj družbenih odnosov.« Tu so povabljeni gosti z udeleženci razpravljali o problematiki obiska gozdov. Marko Pretner iz Javnega zavoda TNP in Agrarne skupnosti vasi Trenta je zbranim uvodoma predstavil bonton prebivalcev ter obiskovalcev. Miro Kristan iz PRC je spregovoril o kolesarjenju v naravnem okolju, Jože Prah iz Zavoda RS za gozdove se je dotaknil vloge in nege gozdov, dr. Nevenka Bogataj iz Andragoškega centra Slovenije pa je zbranim orisala delovanje agrarnih skupnostih na slovenskih in evropskih tleh.

Okrogla miza se je sklenila s podpisom dogovora o upravljanju gozda s poudarjeno socialno funkcijo, in sicer med Agrarno skupnostjo vasi Trenta ter CIPRO Slovenija. »Ravno skupnostno upravljanje gozda, kakršno zagotavlja omenjena agrarna skupnost, je namreč pomembna oblika ohranjanja narave in zagotavljanja trajnostnega razvoja, ki jo je treba pri njenih prizadevanjih podpreti in k čimer nas zavezuje tudi Alpska konvencija«, so še prepričani na CIPRA Slovenije. 

Dogodek se je v opozorilo na pomen ustrezne nege gorskih gozdov tradicionalno zaključil s simbolnim prižigom ognja. 

T. Š. F.

Foto: Katarina Žakelj in Nejc Kavka

Ogenj v Alpah 2020 Ogenj v Alpah 2020 Ogenj v Alpah 2020 Ogenj v Alpah 2020