Poročilo o dogajanju na seji Sveta regije

15. 4. 2022

Župani Severno Primorske (Goriške) razvojne regije so na 119. seji Sveta regije, ki je potekala 12. aprila v Kanalu, obravnavali osem vsebinskih točk dnevnega reda.

V prvem delu seje se je članom najprej predstavil novi direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Damjan Damjanovič. Nato je direktorica Regijske razvojne agencije (RRA) ROD Ajdovščina Brigita Habjan Štolfa skupaj s predstavnikom Javne agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije Gorazdom Oreškom povzela dosežke projekta Izvajanje partnerstva Regionalno skrbništvo ter izpostavila izzive razvoja regijskih poslovnih con v novi finančni perspektivi.

Na seji sta bili prisotni tudi predstavnici Ministrstva za okolje in prostor Valentina Lavrenčič in mag. Lenča Humerca Šolar, ki sta skupaj z koordinatorko področja  Povezana regija Andrejo Trojar Lapanja županom podali zadnje informacije glede izbora izvajalcev za pripravo Regionalnih prostorskih planov.

S področja prostora je bila obravnavana še ena pomembna točka dnevnega reda, v okviru katere so prisotni župani na seji potrdili Regijsko celostno prometno strategijo za širše območje Julijskih Alp. V vlogi poročevalca je svoje delo odlično opravil vodja Organizacijske enote za Okolje, prostor in podeželje na Posoškem razvojnem centru Miro Kristan.

Nazadnje pa so župani obravnavali še osrednjo točko 119. seje, ki je bila vsebinsko vezana na programiranje nove finančne perspektive 2021–2027. Zadnje informacije je zbranim predstavil direktor Posoškega razvojnega centra ter hkrati direktor Severnoprimorske mrežne regionalne razvojne agencije (MRRA) Simon Škvor. V pestri razpravi sta poleg županov sodelovala tudi predstavnika Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo dr. Robert Drobnič, v. d. direktorja Direktorata za regionalni razvoj, ter dr. Lidija Breskvar Žaucer, skrbnica Goriške razvojne regije. Točka se je zaključila z odločitvijo o pripravi izhodišč Goriške razvojne regije glede višine sredstev in stopnje sofinanciranja za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija v novi finančni perspektivi.

Sejo je sklical predsednik Sveta regije Franc Mužič, župan Občine Brda, pomoč pri organizaciji pa mu je tudi tokrat nudila MRRA, ki jo sestavljajo štiri razvojne agencije v regiji:

  • Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencijad.o.o. Idrija,
  • Posoški razvojni center, nosilna agencija v regiji,
  • RRA ROD Ajdovščina in
  • RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica.  

Besedilo: Tatjana Šalej Faletič. Foto: Brigita Bratina Peršin (arhiv PRC)