Predstavitev evropskega projekta GOV4PEACE

21. 5. 2024

Posoški razvojni center in Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju« skupaj z drugimi slovenskimi in tujimi partnerji nadaljujeta uspešno zgodbo Poti miru / Walk of Peace s pomočjo mednarodnega sodelovanja in projektov EU.

Po tem, ko sta v EU finančni perspektivi 2014–2020 organizaciji iz doline Soče v sodelovanju z mnogimi drugimi institucijami izvedli dva velika projekta: strateški projekt WALKofPEACE, ki je bil leta 2020 izbran za najboljši EU Interreg projekt, in NETWORLD na Interreg Programu Podonavje, v novi finančni perspektivi 2021–2027 idejo Walk of Peace razvijata in širita prek dveh čezmejnih projektov na Interreg Programu Italija-Slovenija in projekta GOV4PeaCE na Interreg programu Central Europe, ki ga bomo širši javnosti predstavili na kick-off srečanju partnerjev, ki bo potekalo od 21. do 23. maja v Kobaridu.

Osnovne informacije o projektu:

EU Program: Interreg Central Europe 2021–2027
Prioriteta programa: Boljše upravljanje za večje sodelovanje
Specifični cilj: SO4.1.: Boljše upravljanje za integralni teritorialni razvoj v Srednji Evropi
Ime projekta: Multi-dimensional and cross-territorial governance model for activation of the WWI heritage to foster sustainable socio-economic development of remote territories of Central Europe
Akronim projekta: GOV4PeaCE
Trajanje projekta: 30 mesecev (maj 2024–oktober 2026)

Proračun:

  • Celotna vrednost: 1.699.120,24 EUR
  • EU prispevek: 1.359.296,18 EUR (80 %)
  • Prispevek projektnih partnerjev: 339.824,06 (20 %)

Več informacij o projektu:

Predstavitev evropskega projekta GOV4PEACE