Predstavitev projekta "Iz drobnice" in strategije razvoja drobnice škofjeloškega območja

24. 4. 2023

Kot lahko deloma razberemo že iz samega naslova, se projekt »Iz drobnice« navezuje prav na razvoj ovčereje. Zato ni čudno, da je pod njegovim okriljem projektni partner Lokalna akcijska skupina LAS loškega pogorja v sredo, 12. aprila, zainteresirano javnost povabil na predstavitev strategije razvoja drobnice škofjeloškega območja.

V Domu čebelarjev Brode v Škofji Loki je zbrane uvodoma pozdravil Gašper Kleč, direktor Razvojne agencije Sora. Sledila je predstavitev projekta sodelovanja LAS Iz drobnice, za katero je poskrbel vodja projekta Peter Domevšček iz Posoškega razvojnega centra. Direktor Krajinskega parka Kolpa Boris Grabrijan je v nadaljevanju spregovoril o izzivih kmetovanja v zavarovanem območju narave in o reji drobnice ter njeni predelavi v Krajinskem parku Kolpa. Bogdana Brilj, Kavč mama s. p., pa je kot zadnja predstavila še strategijo razvoja drobnice na Škofjeloškem. Sledila je pokušina izdelkov iz drobnice, nato pa še razprava o nadaljnjem sodelovanju na področju razvoja drobnice.

Ob tej priložnosti je Domevšček poudaril, da bodo dejavnosti, ki potekajo v sklopu projekta Iz drobnice, prispevale k posodobitvi ekoloških kmetij in razvoju novih proizvodov z zasledovanjem trajnostnih in ekoloških pristopov. »Zavedamo se, da je ovčereja tista primarna kmetijska panoga, ki ne skrbi samo za kakovostne proizvode, ki so premalo cenjeni in prepoznani, ampak je tudi panoga, ki pripomore k čiščenju nekakovostnih kmetijskih površin.« Drobnica je namreč, kot rad poudari, prva v boju z zaraščanjem krajine, a hkrati zadnja po uporabi izdelkov. »Medtem ko potrošniki veselo nakupujejo razne vrste mesa masovne proizvodnje v hipermarketih, se na pašnikih pase drobnica, brez krmil in drugih rastnih stimulansov. Ta drobnica najpogosteje ne konča na naših krožnikih, kar je z vidika samooskrbe, kratkih dobavnih verig ter kakovosti prehranjevanja slabo,« je zbrane še opozoril vodja projekta Peter Domevšček.

Sicer pa se projektne aktivnosti dotikajo prav vseh faz: od reje drobnice, do predelave in izdelave končnega izdelka. Glavni cilj, ki so si ga zadali projektni partnerji, pa se osredotoča na dvig prepoznavnosti izdelkov iz drobnice in tehnološki razvoj ovčerejskih kmetij za ustvarjanje kakovostnih proizvodov. »Na Bovškem bomo posodobili eno sirarno in nabavili hladilno prikolico za prevoz živil – mesa drobnice,« je zbranim na omenjenem dogodku pojasnil Domevšček. Dejal je še, da bodo pripravili tudi dokumentacijo za izgradnjo ceste od planine Golobar, iz drobnice razvijali nove produkte in jih ob pomoči kulinarično obarvanih dogodkov predstavili strokovni in širši javnosti. In ker jim osnovo prestavljajo jedi iz sirotke in skute, bodo izdelali tudi celostno podobo za Bovški sir, skuto, sirotko, jogurt in mleko.

"Po končanem projektu ne pričakujemo velikih sprememb, kljub temu pa bodo kmetje končno dobili pogoje za prevoz mesa po hladilnem režimu," je še pojasnil vodja projekta in naštel še nekaj dejavnosti, ki se bodo izvajale na Bovškem. Na eni izmed kmetij bodo v sklopu projektnih aktivnosti začeli izdelovati sladoled iz kozjega mleka, skupaj s projektnimi partnerji pa bodo razvili tudi novo in pestro paleto jedi iz ovčje sirotke. Trudili se bodo, da se bo znanje o uporabi izdelkov iz drobnice prenašalo na vsakodnevne jedilnike, vmes pa se bodo spletle tudi vezi med potrošniki in ekološkimi rejci drobnice.

Na vprašanje, kako naprej, Domevšček odgovarja, da želijo v prihodnje čim več stranskih produktov, kot je denimo sirotka, umestiti v javno prehrano, saj gre za cenovno ugodna visokokakovostna živila. Poleg tega nameravajo hladilnico predelati v klavnico, kar pomeni, da bi se lahko zakol izvajal na terenu. Želja projektnih partnerjev pa je tudi ta, da se pridobi prenosni stroj za razrez slabe volne na manjše koščke. Poleg tega želijo vzpostaviti sistem varovanja travnikov in pašnikov prek nadzornih kamer. Seveda pa si bodo še naprej prizadevali za ureditev obstoječih in izgradnjo novih dostopnih cest na gorske pašnike in za vzpostavitev sistema paše brez ograje, kar je po mnenju Domevščka edina možnost v gorskem svetu.

V projektu Iz drobnice sodelujejo štiri lokalne akcijske skupine: LAS Dolina Soče, ki deluje pod okriljem Posoškega razvojnega centra (PRC) in je tudi vodilni partner projekta; LAS loškega pogorja, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline ter LAS Dolenjske in Bele Krajine. Kot partnerji pa se v projekt vključujejo tudi ekološki rejci drobnice in lokalna društva. Kmetije predvsem z naložbami, društva in ostali partnerji pa z razvojni-promocijskimi programi.

Predstavitve projekta, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020, se je udeležila še ena naša sodelavka Meta Pajer, ki poleg Domevščka skrbi za nemoten potek projektnih aktivnosti.

Besedilo: T. Š. F.
Foto: M. P.

Predstavitev projekta Predstavitev projekta Predstavitev projekta Predstavitev projekta Predstavitev projekta Predstavitev projekta