Šentviška planota – pametna vas

10. 8. 2020

Na Šentviški Gori je prvi petek v avgustu na pobudo Posoškega razvojnega centra (PRC) potekal sestanek s slovenskim koordinatorjem projekta »Smart Rural 21« Goranom Šostarjem. Ta je članom tolminskega občinskega sveta Karlu LaharnarjuGregorju Lapanji in Gregorju Poljaku ter predstavnikom krajevnih skupnosti iz Šentviške Planote podrobneje predstavil omenjeni projekt in možnosti za nadaljnji razvoj tukajšnjega območja.

Šentviška planota se je skupaj s 733 kandidati potegovala za naziv pametne vasi in bila v juliju izbrana med šestnajsterico, ki bo deležna podpore v okviru projekta SmartRural21. Kot so zapisali organizatorji na svoji FB strani, so imeli »toliko odličnih prijav, da smo namesto 12 izbrali 16 vasi, ki se bodo pridružile našim vnaprej izbranim 5 na potovanju #SmartVillages!« Gre za promocijsko kampanjo, ki izbrani 21-erici ne bo nudila le dobro mero medijske pozornosti, ampak se bo skupaj z mednarodnimi strokovnjaki zanje izdelalo tudi strategijo za posamezno pametno vas. Ob tem bodo v sklopu kampanje potekale tudi izmenjave z ogledi primerov dobrih praks znotraj izbranih pametnih vasi.

Na srečanju je nacionalni koordinator projekta med drugim poudaril, da je prednost in moč Planotarjev zagotovo v tem, ker delujejo kot skupnost in že imajo jasno vizijo ter dolgoročne cilje, ki jih bodo lahko umestili v strategijo pametne vasi. Poleg omenjene javnosti so se srečanja udeležile tudi predstavnica Občine Tolmin Janja Bičič in predstavnici PRC Greta Černilogar ter Nika Kikelj Maver. Tako Občina Tolmin kot PRC bosta v okviru projekta Planotarjem nudila ne le pomoč pri pripravi strategije, ampak tudi pri iskanju ter zagotavljanju dodatnih virov za uresničitev zastavljenih ciljev.

Več o projektu in izbranih pametnih vaseh, si lahko preberete tukaj.

Foto: G. L. (arhiv PRC)