Danes smo na pobudo direktorja Posoškega razvojnega centra Simona Škvora na sestanek povabili župane naših treh občin ustanoviteljic Uroša BrežanaMarka Matajurca in Valterja Mlekuža ter jim predstavili rezultate posameznih razvojno usmerjenih projektov, predvsem pa možnosti za njihovo nadgradnjo v prihodnje.

  • Miro Kristan, vodja organizacijske enote (OE) za okolje, prostor in podeželje, je predstavil področje mobilnosti, kjer je uvodoma podal rezultate projekta Crossmoby, predvsem pa predlog ohranjanja tega modela javnih lokalnih in tudi čezmejnih prevozov v času glavne turistične sezone.
  • Brigita Bratina Peršin, vodja OE ljudska univerza, je predstavila rezultate projekta Večgeneracijski center Goriške – Svetla stran življenja in podala pobudo za nadaljevanje izvajanja vsebin v obdobju, ko sofinanciranje iz EU sredstev ni zagotovljeno.
  • Mateja Kutin, urednica SOČAsnika, je predstavila možnosti nadgradnje tega že več kot 20 let v Posočju prisotnega tiskanega medija ter sodelovanja z zamejci.
  • Vesna Kozar, vodja mednarodnih projektov, je prav tako predstavila dva projekta v zaključni fazi (WALKofPEACE in SILVER SMEs) ter predloge projektnih dejavnosti za nadaljevanje zastavljenih smernic v novi finančni perspektivi. • Greta Černilogar, vodja LAS Dolina Soče, pa je predstavila aktualno dogajanje na LAS Dolina Soče, projektne rezultate, primere dobrih praks ter projekt Eko regija.

Foto: Mateja Kutin