Skupščina Konzorcija za Bohinjsko progo

15. 12. 2022

Mestna občina Nova Gorica je v sredo, 14. decembra, gostila letošnjo skupščino Konzorcija za Bohinjsko progo. Poudarek dogodka so bile načrtovane naložbe, ki jih bo Direkcija RS za infrastrukturo izvedla v prihodnjih letih.

Gre za postopno posodabljanje postaj, med katerimi bosta za izvedbo najprej na vrsti Jesenice in Nova Gorica, ki bo z umikom tovornega prometa pridobila sodoben urbani mestni prostor. V prihodnjem letu se nadaljuje projektiranje nadgradnje postaj Most na Soči in Bohinjska Bistrica, v povezavi z urejanjem območja v Novi Gorici pa se bodo izvedli tudi infrastrukturni ukrepi v Prvačini, Šempetru pri Gorici in na progi proti italijanski Gorici. V okviru trenutnih infrastrukturnih možnosti se tudi storitve na progi že nadgrajujejo; Slovenske železnice so začele s postopnim posodabljanjem voznega parka z novimi dizelmotornimi garniturami Stadler Flirt, z novim voznim redom, ki je pravkar stopil v veljavo, pa bodo predvsem v času poletne sezone na voljo nekatere dodatne povezave, prilagojene zlasti turistom.

V teku je tudi bilateralno dogovarjanje med Slovenijo in Furlanijo - Julijsko krajino za vzpostavitev čezmejnih linij javnega potniškega prometa, med katere spada tudi navezava Bohinjske proge na italijansko omrežje v Gorici. Na tej progi naj bi bili vlaki najprej na razpolago zlasti za turistične namene in za logistično podporo Evropske prestolnice kulture GO! 2025, s posodabljanjem in povečevanjem kapacitet infrastrukture pa naj bi se razvijala tudi čezmejna ponudba javnega potniškega prometa za vsakodnevne potrebe prebivalstva.

Zelo zadovoljni z načrtovanimi posegi so člani Konzorcija ponovno potrdili zaveze, ki izhajajo tudi iz konzorcijske pogodbe. Gre predvsem za umestitev Bohinjske proge kot hrbtenice trajnostne mobilnosti v medregijskem in čezmejnem prostoru. Ta usmeritev je potrjena tudi z lani izdelano socio-ekonomsko študijo valorizacije Bohinjske proge, z Regijsko celostno prometno strategijo za širše območje Julijskih Alp in z Regionalnim razvojnim programom Severne Primorske (Goriške) razvojne regije. Za dosego ciljev bo treba v prihodnjih letih prenoviti vse postaje in postajališča, uvesti sodobno daljinsko vodenje prometa, omogočiti zadostne infrastrukturne zmogljivosti za večjo pogostost voženj vlakov ter storitve vključiti v integriran in digitalno podprt sistem javnega potniškega prometa. Z ustreznimi ukrepi je treba spodbujati tudi razvoj turističnih proizvodov, vezanih na Bohinjsko progo, in večjo uporabo železniškega prevoza za potrebe regionalnega gospodarstva. Odlično sodelovanje, ki je že vzpostavljeno med lokalno in državno ravnjo, je pomemben dosežek Konzorcija ter eno osnovnih zagotovil za uresničitev navedenih ciljev.

Konzorcij za Bohinjsko progo so soustanovile občine, razvojne agencije in destinacijske organizacije na območju ob progi med Jesenicami in Sežano. Koordinator konzorcija je Posoški razvojni center, ki testno izvaja tudi funkcijo Regijskega centra mobilnosti.

Dodatne informacije:
Miro Kristan, telefonska številka 041-567-518
Matjaž Marušič, telefonska številka 041-813-902
Klemen Langus, telefonska številka 041-884-392

Foto: Andreja Trojar Lapanja, Primož Florjančič, Matjaž Marušič

Skupščina Konzorcija za Bohinjsko progo Skupščina Konzorcija za Bohinjsko progo Skupščina Konzorcija za Bohinjsko progo