Posoški razvojni center prepoznan kot primer dobre "zelene" prakse

3. 2. 2023

Zveza ljudskih univerz Slovenije je ob 100-letnici nastanka prvih ljudskih univerz na Slovenskem pripravila monografijo z naslovom Sto.let.je znanja – 100 let ljudskih univerz na Slovenskem. Z njo želijo strokovno in drugo javnost seznaniti z velikim razvojnim korakom, ki so ga ljudske univerze (LU) naredile v tem stoletju.

V monografiji lahko med drugim na strani 80 najdemo tudi prispevek naše sodelavke Patricije Rejec, ki je nastal v soavtorstvu z dr. Nevenko Bogataj. V njem avtorici na 11 straneh obravnavata tematiko Zelenega prehoda ljudskih univerz.

»Moram priznati, da sem zelo počaščena, ker so nas pripravljavci monografije prepoznali kot organizacijo, ki lahko s svojimi izkušnjami prispeva k obogatitvi vsebine. Navsezadnje ima Posoški razvojni center z enoto ljudska univerza še kar nekaj poti do tistih okroglih let. Dejstvo pa je, da v naših organizacijskih enotah za okolje in prostor, ljudski univerzi in na LAS-u (Op. lokalni akcijski skupini LAS Dolina Soče) res veliko delamo na okoljskih oziroma zelenih vsebinah. Leta 2021 sva s kolegom Mirom Kristanom te primere zelenih praks predstavljala tudi na  virutualni stojnici Letnega posveta v izobraževanju odraslih,« pojasnjuje Rejčeva. Ob tem poudari, da z dr. Bogataj sodeluje že več kot 15 let. »Trenutno v okviru projekta Podnebni cilji v vzgoji in izobraževanju, kjer si prizadevamo, da bi tudi na področje izobraževanja odraslih celostno vključevali aktualne okoljske in podnebne tematike ter koncept trajnostnega razvoja.«

Z delovanjem ljudskih univerz v Slovenskem prostoru se lahko – od prvih razvojnih korakov, prek sedanjih izzivov in želja za prihodnost – seznanite v monografiji, ki je dostopna TUKAJ.

Nastanek publikacije je omogočilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2022.

Sto.let.je znanja - Posoški razvojni center prepoznan kot primer dobre prakse Sto.let.je znanja - Posoški razvojni center prepoznan kot primer dobre prakse Sto.let.je znanja - Posoški razvojni center prepoznan kot primer dobre prakse