Svet regije v novi članski sestavi in z novim vodstvom

23. 2. 2023

Člani Sveta regije, ki ga sestavlja 13. županov Severno Primorske (Goriške) razvojne regije, so se danes sestali na 122. seji, ki je potekala v dvorani Večnamenskega centra Cerkno. Po ugotovitvi sklepčnosti, potrditvi dnevnega reda in seznanitvi s predlogom zapisnika prejšnje seje, so soglasno sprejeli sklep o novi članski sestavi (slednjo si lahko ogledate tukaj) in v nadaljevanju potrdili novega predsednika ter podpredsednika Sveta Severne Primorske (Goriške) razvojne regije.

Predsednika v prejšnjem mandatnem obdobju je skladno z dogovorom o kroženju omenjenih funkcij med občinami zamenjal Gašper Uršič, župan Občine Cerkno in dosedanji podpredsednik Svet regije, medtem ko je njegov namestnik postal Tomaž Vencelj, župan Občine Idrija.

V nadaljevanju je Simon Škvor, direktor Posoškega razvojnega centra in hkrati nosilne razvojne agencije v regiji, članom najprej predstavil poročilo Severnoprimorske regionalne razvojne agencije (MRRA) za preteklo leto, nato pa še Program dela MRRA za leto 2023. Člani so pod novim vodstvom potrdili oba omenjena dokumenta.

V sklopu seje so izvolili tudi dva nova člana Razvojnega sveta Kohezijske regije Zahodna Slovenija. Omenjeno funkcijo bosta po novem opravljala tolminski župan Alen Červ in novogoriški župan Samo Turel.

V zadnjem delu seje je Jožica Lazar, direktorica ICRA d.o.o. Idrija, člane seznanila z osnovnimi stroški, povezanimi s postopkom priprave in izdelave prve generacije regionalnih prostorskih planov za Severno Primorsko (Goriško) razvojno regijo. Ob tem so člani potrdili s strani Ministrstva za naravne vire in prostor predlagan ključ razdelitve stroškov med občinami.

Svet regije v novi članski sestavi in z novim vodstvom Svet regije v novi članski sestavi in z novim vodstvom Svet regije v novi članski sestavi in z novim vodstvom