Ustanovljeno novo svetovalno telo

7. 12. 2022

Pretekli teden sta se sodelavki Posoškega razvojnega centra Brigita Bratina Peršin, vodja organizacijske enote ljudska univerza (OE LU), in Patricija Rejec, svetovalka v izobraževanju odraslih, v Novi Gorici udeležili ustanovnega srečanja tako imenovanega Strateškega sveta za svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih v Goriški regiji.

Ta je bil osnovan z namenom povezovanja z organizacijami in institucijami, ki v regionalnem okolju izvajajo različne svetovalne in izobraževalne dejavnosti za odrasle. 

V Severno Primorski (Goriški) razvojni regiji za to skrbijo LU AjdovščinaLU Nova Gorica (LUNG) in Posoški razvojni center – OE LU.

Svet sestavlja 10 stalnih partnerjev, glede na potrebe v regiji pa se nam bodo ob posameznih akcijah pridružili še drugi.

Namen delovanja strateškega sveta je:

  • boljša dostopnost svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih vsem odraslim v lokalnem/regionalnem okolju;
  • dopolnjujoče delo partnerskih organizacij;
  • boljše seznanjanje z ugotovljenimi potrebami po razvoju človeških virov in odzivanje nanje;
  • razvoj človeških virov v lokalnem/regionalnem okolju.

Strateški svet bodo do marca 2024 vodili na LUNG, nato bo za dve leti vodenje prevzel Posoški razvojni center s svojo enoto LU Tolmin (april 2024–marec 2026) in potem še LU Ajdovščina (april 2026–marec 2028). Predsednica strateškega sveta je postala direktorica LUNG Nada Uršič Debeljak, njena namestnica pa direktorica Območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica mag. Roberta Fortuna.

Naj spomnimo, da je svetovalna dejavnost odraslim, ki se izvaja kot javna služba, dostopna po celotni Sloveniji, saj v mreži deluje 35 javnih izobraževalnih organizacij za odrasle, med njimi tudi OE LU.

Več o naših storitvah, ki so odraslim dostopne brezplačno, si lahko preberete na spletnih straneh:

  • Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih (tukaj),
  • Zgodbe naših uporabnikov (tukaj).

Foto: arhiv LUNG in Patricija Rejec

Ustanovljeno novo svetovalno telo Ustanovljeno novo svetovalno telo Ustanovljeno novo svetovalno telo Ustanovljeno novo svetovalno telo Ustanovljeno novo svetovalno telo