Uvodno srečanje novega čezmejnega projekta

9. 5. 2024

V torek, 7. maja, smo v Kobaridu pričeli z izvajanjem dvoletnega projekta DAIRY+, ki je bil uspešen na zadnjem razpisu Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021–2027.

Projekt se osredotoča na izrabo stranskih produktov predelave mleka in s tem vpliva na krožno gospodarstvo čezmejnega prostora. V partnerstvo, ki ga bo vodil Posoški razvojni center, se je združilo pet institucij z obeh strani meje. Poleg vodilnega partnerja sodelujejo še Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Fundacija za agroživilstvo in biogospodarstvo dežele Furlanije - Julijske krajine, Oddelek za agroživilske in okoljske vede Univerze v Vidmu ter Zoo-profilaktični inštitut iz Benetk.

Pred sestankom so si partnerji ogledali proizvodni obrat Mlekarne Planika, njen sirarski muzej in prisluhnili uvodnim besedam direktorja Mirana Božiča. Zbrane je v uradnem delu nagovoril tudi direktor Posoškega razvojnega centra, Simon Škvor, ki je poudaril pomen čezmejnega sodelovanja v luči krožnega in trajnostnega gospodarjenja.

Foto: arhiv PRC

Uvodno srečanje novega čezmejnega projekta Uvodno srečanje novega čezmejnega projekta Uvodno srečanje novega čezmejnega projekta Uvodno srečanje novega čezmejnega projekta Uvodno srečanje novega čezmejnega projekta Uvodno srečanje novega čezmejnega projekta Uvodno srečanje novega čezmejnega projekta