Z zavezo do uravnoteženega zadovoljstva prebivalcev, ohranjenih naravnih in kulturnih danosti ter navdušenja obiskovalcev

2. 6. 2023

»Biosferno območje Julijskih Alp predstavlja poligon usklajevanja in izgradnje razvojnih potencialov, s katerimi lahko, če so seveda pravilno in strokovno obravnavani, območju prinesemo ogromno razvojno dodano vrednost pri zagotavljanju skladnega regionalnega razvoja,« je prepričan direktor Posoškega razvojnega centra Simon Škvor. A tega se očitno dobro zavedajo tudi drugi deležniki, ki so danes v želji, da se na tem območju doseže ravnovesje med zadovoljstvom prebivalcev, ohranjenostjo naravnega oziroma kulturnega okolja in navdušenjem obiskovalcev v Bohinjski Bistrici podpisali skupno zavezo. Ta predstavlja temelj za vzpostavitev pravnega subjekta, katerega naloga bo usklajeno upravljanje z omenjenim območjem, pa tudi spodbujanje in implementacija naprednih trajnostnih rešitev v praksi na področju turizma.

Zato je k podpisu zaveze oziroma listine z naslovom Strategija usklajenega upravljanja izkušnje obiskovalca na Biosfernem območju Julijske Alpe poleg Slovenske turistične organizacije in desetih občin, ki so vključene v skupnost Julijske Alpe (Bled, Bohinj, Bovec, Gorje, Jesenice, Kobarid, Kranjska Gora, Radovljica, Tolmin in Žiri), pristopilo tudi sedem tukajšnjih turističnih destinacij, Javni zavod Triglavski narodni park ter dve razvojni agenciji (Posoški razvojni center in Razvojna agencija Zgornje Gorenjske Ragor).

Njihovi predstavniki izzive zaznavajo predvsem v zagotavljanju organizacijsko učinkovitega in finančno vzdržnega poslovnega modela, s pomočjo katerega bi lahko uresničili cilje skupnih blagovnih znamk. Te po eni strani sovpadajo z zgodbami, ki jih narekujejo lokalna okolja, po drugi strani pa se prepletajo z zgodbo, vezano na skupno biosferno območje Julijskih Alp. Poleg tega se zavedajo, da bodo ob tem nujni tudi koraki v smeri ozaveščanja deležnikov glede pravil delovanja znotraj območja Julijskih Alp, pri čemer, kot zatrjujejo podpisniki, ne želijo imeti izjem, saj lahko le tako pride do razumevanja in posledičnega navduševanja nad smernicami, ki so opredeljene v strategiji.

Po besedah direktorja Turizma Bohinj Klemna Langusa se bo z zavezo na podlagi minulega dobrega dela postavilo trdne temelje sodelovanja, predvsem pa dokazalo, da »vemo in zmoremo najti odgovore na pereča vprašanja, ki jih pred nas postavlja potreba po vzdržnostnem razvoju in varovanju ter ohranjanju območja, ki mu daje edinstven pečat Triglavski narodni park.«

Besedilo: T. Š. F.
Foto: arhiv skupnosti Julijske Alpe

Z zavezo do uravnoteženega zadovoljstva prebivalcev, ohranjenih naravnih in kulturnih danosti ter navdušenja obiskovalcev Z zavezo do uravnoteženega zadovoljstva prebivalcev, ohranjenih naravnih in kulturnih danosti ter navdušenja obiskovalcev Z zavezo do uravnoteženega zadovoljstva prebivalcev, ohranjenih naravnih in kulturnih danosti ter navdušenja obiskovalcev Z zavezo do uravnoteženega zadovoljstva prebivalcev, ohranjenih naravnih in kulturnih danosti ter navdušenja obiskovalcev Z zavezo do uravnoteženega zadovoljstva prebivalcev, ohranjenih naravnih in kulturnih danosti ter navdušenja obiskovalcev Z zavezo do uravnoteženega zadovoljstva prebivalcev, ohranjenih naravnih in kulturnih danosti ter navdušenja obiskovalcev Z zavezo do uravnoteženega zadovoljstva prebivalcev, ohranjenih naravnih in kulturnih danosti ter navdušenja obiskovalcev Z zavezo do uravnoteženega zadovoljstva prebivalcev, ohranjenih naravnih in kulturnih danosti ter navdušenja obiskovalcev Z zavezo do uravnoteženega zadovoljstva prebivalcev, ohranjenih naravnih in kulturnih danosti ter navdušenja obiskovalcev Z zavezo do uravnoteženega zadovoljstva prebivalcev, ohranjenih naravnih in kulturnih danosti ter navdušenja obiskovalcev Z zavezo do uravnoteženega zadovoljstva prebivalcev, ohranjenih naravnih in kulturnih danosti ter navdušenja obiskovalcev Z zavezo do uravnoteženega zadovoljstva prebivalcev, ohranjenih naravnih in kulturnih danosti ter navdušenja obiskovalcev Z zavezo do uravnoteženega zadovoljstva prebivalcev, ohranjenih naravnih in kulturnih danosti ter navdušenja obiskovalcev Z zavezo do uravnoteženega zadovoljstva prebivalcev, ohranjenih naravnih in kulturnih danosti ter navdušenja obiskovalcev Z zavezo do uravnoteženega zadovoljstva prebivalcev, ohranjenih naravnih in kulturnih danosti ter navdušenja obiskovalcev Z zavezo do uravnoteženega zadovoljstva prebivalcev, ohranjenih naravnih in kulturnih danosti ter navdušenja obiskovalcev Z zavezo do uravnoteženega zadovoljstva prebivalcev, ohranjenih naravnih in kulturnih danosti ter navdušenja obiskovalcev Z zavezo do uravnoteženega zadovoljstva prebivalcev, ohranjenih naravnih in kulturnih danosti ter navdušenja obiskovalcev Z zavezo do uravnoteženega zadovoljstva prebivalcev, ohranjenih naravnih in kulturnih danosti ter navdušenja obiskovalcev Z zavezo do uravnoteženega zadovoljstva prebivalcev, ohranjenih naravnih in kulturnih danosti ter navdušenja obiskovalcev Z zavezo do uravnoteženega zadovoljstva prebivalcev, ohranjenih naravnih in kulturnih danosti ter navdušenja obiskovalcev Z zavezo do uravnoteženega zadovoljstva prebivalcev, ohranjenih naravnih in kulturnih danosti ter navdušenja obiskovalcev Z zavezo do uravnoteženega zadovoljstva prebivalcev, ohranjenih naravnih in kulturnih danosti ter navdušenja obiskovalcev Z zavezo do uravnoteženega zadovoljstva prebivalcev, ohranjenih naravnih in kulturnih danosti ter navdušenja obiskovalcev