Trenutno se lahko z Zelenim znakom kakovosti v Sloveniji pohvali 38 organizacij, ki načrtno in sistematično skrbijo za kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih – od tega 28 ljudskih univerz, šest zasebnih izobraževalnih organizacij, tri srednje šole in en šolski center. 

S ponosom lahko povemo, da med omenjeno strokovno skupnost od 1. aprila dalje sodi tudi Posoški razvojni center, organizacijska enota ljudska univerza (PRC, OE LU). 

Ta je na Komisijo Andragoškega centra Slovenije za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti naslovil vlogo za pridobitev omenjenega znaka. Komisija je ugotovila, da je vloga po dopolnitvi vsebinsko ustrezna in popolna ter da organizacija, ki skrbi za neformalna izobraževanja odraslih v Zgornjem Posočju, dosega vse opredeljene standarde kakovosti za pridobitev pravice. Pri točkovanju meril, ki jih je vse prej kot lahko doseči, je omenjena enota prejela vseh 10 obveznih točk, skupaj pa 16 točk od 18 možnih. 

PRC, OE LU lahko znak uporablja za obdobje treh let, nakar bo moral, če bo želel ta status ohraniti, ponovno dokazovati ohranjanje in razvoj kakovosti svojih storitev. 

Več o tem si lahko preberete tukaj. Našim sodelavcem ob pridobitvi znaka kakovosti iskreno čestitamo! 

Zeleni znak kakovosti