Naslov projekta: Capitalising knowledge on Alpine Building Culture by performing regional smart planning and consultancy strategies for sustainable development and closed loop economies in the Alpine Space
Akronim: AlpBC
Vodilni partner: Chamber of Crafts and Trade for Munich and Upper Bavaria (Nemčija)
Ostali partnerji v projektu: Leibniz Universität Hannover (Nemčija), Research Studios Austria Forschungsgesellschaft mbH (Avstrija), Energieinstitut Vorarlberg (Avstrija), Landesinnung Bau Salzburg Economic Chamber (Avstrija), Chamber of Commerce and Industry of Drôme (Francija), Posoški razvojni center (Slovenija), Regional Agency for Services to Agriculture and Forestry (Italija), Finaosta S.p.A. (Italija), Veneto Region (Italija), Tis Techno Innovation South Tyrol (Italija), Piemonte Region (Italija), Craft Center Ballenberg (Švica)
Trajanje projekta: 1. 9. 2012–30. 6. 2015
Lokacija projekta: države Alpskega loka: Slovenija, Italija, Avstrija, Nemčija, Švica, Francija
Vrednost projekta: 2.891.878 EUR, Evropski sklad za regionalni razvoj je sofinanciral 76 odstotkov
Uradna spletna stran projekta: www.alpbc.eu
 

AlpBC je obravnaval težave celotnega alpskega prostora, ki se osredotočajo na izgubo kulturne dediščine stavb ter zmanjšanje teritorialne konkurenčnosti. Ekološke in ekonomske lastnosti alpske regije zahtevajo preoblikovanje kulture gradnje zaradi trenutnih izzivov: podnebnih in demografskih sprememb, širjenja mestnih območij, nove energetske politike … Projekt je s transnacionalnimi povezavami prispeval k trajnostnemu razvoju EU ter podnebnim in energetskim ciljem v gradbenem sektorju. Raziskovalne prakse in pilotne aktivnosti, povezane z regionalnim razvojem in prenosom inovativnosti na mala in srednja podjetja, pomagajo pri izvajanju regionalnih strategij v okviru mednarodnih omrežij.
Z drugačnim pristopom lahko zagotovimo delovna mesta za lokalna mala in srednje velika podjetja, ustvarimo privlačnost za turiste in domačine ter s tem izboljšamo regionalno konkurenčnost. Projekt je opredelil strategije za ohranitev in napredovanje alpske kulture gradnje v širšem kontekstu teritorialnega razvoja in ekološke trajnosti. Njegov namen je bil omogočiti lokalnim akterjem, da izkoristijo ta izjemna kulturna sredstva kot vir regionalne identitete in gospodarskega napredka.
PRC je kot edini slovenski partner skrbel za vse aktivnosti v Sloveniji. Kot partner projekta CABEE je skrbel tudi za sinergijsko sodelovanje med obema projektoma. Kljub specifičnosti kulturne identitete pa ta temelji na enakih temeljih, saj gre skoraj povsod za izgubo identitete, ki je povezana s preveliko globalizacijo. Konkurenčnost alpskega prostora bo boljša s korakom nazaj v smislu domačih trgov, ki temeljijo tudi na tradiciji.
 

Rezultati projekta:

Gradimo za jutri - priročnik s katalogom (informacije o kulturi trajnostne gradnje, tradicionalnih načinih gradnje, lokalnih in trajnostnih gradbenih materialih, energetsko učinkoviti gradnji in certificiranju stavb)

Smernice za trajnostno gradnjo Zgornjega Posočja in Idrijsko-Cerkljanskega (celostni pristop k trajnostni gradnji s prednostno uporabo lokalnih materialov)

Ocena potencialov za izkoriščanje obnovljivih virov energije na območju občin Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno in Idrija (celovit pregled potencialno primernih območij za proizvodnjo energije iz OVE)

Strokovno izobraževanje Gradimo za jutri in tržnica ponudnikov trajnostne gradnje

Strokovna ekskurzija Gradimo za jutri - današnji in jutrišnji gradbeni materiali ter vidiki in načini povezovanja

Odprta vrata hiše Ruta(R) (participativna razprava o trajnostni gradnji)

mostZAmost - študentska arhitekturno-urbanistična delavnica

Gradimo za jutri - posvet Trajnostna gradnja v lokalnem in nacionalnem okviru

Dodatne informacije:
Miro Kristan, vodja projekta: tel: 05/38-41-885, e-pošta: miro.kristan@prc.si

AlpBC