Naslov projekta: Alps4EU
Akronim: Alps4EU
Vodilni partner: Regione Piemont, Direzione Attività Produttive (Italija)
Ostali partnerji v projektu:
Regionalne razvojne agencije: CESTEC S.p.A. (Italija), Veneto Innovazione S.p.A. (Italija), MFG Baden-Württemberg, Public Innovation Agency for IT and Media (Nemčija), Steinbeis-Europa-Zentrum of Steinbeis (Nemčija), Tyrolean future foundation (Avstrija), Posoški razvojni center (Slovenija)
Različne institucije: Unioncamere Piemonte (Italija), Institut “Jožef Štefan” (Slovenija), CTT-Center za prenos tehnologij in inovacij, Chambre du Commerce et d'Industrie Nice Cote d'Azur (Francija), Regional Authority Rhône-Alpes Region (Francija), Science and technology centre of the canton of Fribourg (Švica), Association Euresearch (Švica)
Trajanje projekta: 1. 9. 2011–1. 3. 2014
Lokacija projekta: države Alpskega loka: Slovenija, Italija, Avstrija, Nemčija, Švica, Francija
Vrednost projekta: 1.816.205 EUR, Evropski sklad za regionalni razvoj bo sofinanciral 76 odstotkov
Uradna spletna stran projekta: www.alps4eu.eu/si 
 

Alps4EU je bil podjetniški projekt v okviru programa Alpine space, ki želi spodbuditi povezovanje malih in srednjih podjetij v grozde, premagati razdrobljenost pobud grozdov in spodbujati nastanek meta-grozdov, uporabo makroregionalne vizije in usmerjati alpske grozde v večjo konkurenčnost v evropskem scenariju v korist gospodarstva celotnega območja Alp.
Projekt je zajel področje oblikovanja politike in dejavnosti upravljanja grozdov s trans-regionalnim pristopom in je vplival na oblikovanje okvirov za politiko nadregionalnih grozdov; razvoj medsebojnega sodelovanja ter predstavljanje grozdov v alpskem prostoru v pobudah EU.
Alps4EU je kartiral strateške prednostne naloge grozdov alpskega prostora, razvijal smernice in predloge za skupne aktivnosti načrtovanja, pripravljanja skupnih akcijskih načrtov, vključno s skupnimi možnostih financiranja za skupine. Spodbujal je nadnacionalne dejavnosti za prenos tehnologije, med-grozdne dejavnosti za inovacije in grozde alpskega prostora na ravni EU.
Pripravila se je skupna vizija o politikah in potrebah grozdov, v katere so bile vključene lokalne zainteresirane strani, da bi ustvarili skupen politični okvir med partnerskimi ozemlji. Projekt je vzpostavil tudi pilotna skupna orodja za izvajanje projektov meta grozdov in programov.


Dodatne informacije:
Miro Kristan, vodja projekta: tel: 05/38-41-885, e-pošta: miro.kristan@prc.si