Naslov projekta: Napredne rešitve energetske prenove stavb kulturne dediščine alpskega prostora
Vodilni partner: Accademia Europea di Bolzano (Italija)
Ostali partnerji v projektu:
Energieinstitut Vorarlberg (Avstrija), Universität Innsbruck Institut für Konstruktion und Materialwissenschaf ten Arbeitsbereich Energieeffizientes Bauen (Avstrija), Posoški razvojni center (Slovenija), Hochschule für angewandte Wissenschaften München (Nemčija), Gemeinde Truden im Naturpark (Italija), teamblau (Italija), Sites & Cités remarquables de France – L’Association des Villes et Pays d’art et d’histoire et des Sites patrimoniaux (Francija), Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana.
Trajanje projekta: 17. 4. 2018–31. 7. 2021
Vrednost projekta: 1.847.136,89 EUR (sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj: 1.399.900,58 EUR)
Spletna stran: http://www.alpine-space.eu/atlas


Projekt je obravnaval trajnostno gradnjo alpskega prostora, predvsem energetsko prenovo stavb kulturne dediščine s poudarkom na tradicionalni arhitekturi. V prvi fazi projekta smo partnerji identificirali dobre prakse energetsko učinkovitih historičnih stavb in jih v katalogu prikazali na spletu. Glavni rezultat projekta so Smernice za energetsko prenovo objektov kulturne dediščine in so namenjene v pomoč občinam ter ostalim institucijam pri spodbujanju tovrstne prenove.

Aktivnosti partnerjev v projektu so bile vezane predvsem na izbor dobrih praks, na sodelovanje pri pripravi smernic, delo z arhitekti in občinami ter na promocijo energetske prenove stavb kulturne dediščine tako v javnem kot zasebnem sektorju.

Odkrijte projekt ATLAS: video

Zaključna publikacija: tukaj

Publikacija Gradimo za jutri II: tukaj


Informacije:
Jana Podgornik, telefon: 05/ 38-41-881, e-pošta: jana.podgornik@prc.si


Projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj prek programa Območje Alp.

ATLAS