Ministrstvo za šolstvo in šport je 14. decembra 2011 objavilo rezultate Javnega razpisa za programe splošnega neformalnega izobraževanja odraslih od 2012 do 2014. Posoški razvojni center je na tem javnem razpisu pridobili devet 50-urnih izobraževalnih programov, ki smo jih izvajali v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin.

V obdobju od februarja 2012 do maja 2013 smo izvedli devet 50-urnih izobraževalnih programov, in sicer: Digitalnica (ena izvedba), Prehrana in zdravje v tretjem življenjskem obdobju (dve izvedbi), Pojdimo k izviru čiste vode (dve izvedbi), Komunikacija in gradnja odnosov z gosti v nemškem jeziku (dve Izvedbi), Slovenščina za vsak dan (dve izvedbi), Usposabljanje lokalnih turističnih vodnikov (dve izvedbi), Poslovna komunikacija v italijanskem jeziku (ena Izvedba), Korak naprej (ena izvedba) in Angleščina na poti (ena izvedba).

Kraj izvedbe Izobraževalni program Termin izvedbe
 Bovec  Pojdimo k izviru čiste vode (izvedba preložena v Kobarid)  1. 9. – 31. 12. 2012
 Usposabljanje lokalnih turističnih vodnikov   1. 2. – 31. 5. 2013
 Slovenščina za vsak dan   1. 2. – 31. 5. 2013
 Kobarid  Komunikacija in gradnja odnosov z gosti v nemškem jeziku  1. 10. – 31. 12. 2012
 Prehrana in zdravje v tretjem življenjskem obdobju  1. 2. – 31. 5. 2013
 Poslovna komunikacija v italijanskem poslovnem okolju  1. 2. – 31. 5. 2013
 Tolmin  Prehrana in zdravje v tretjem življenjskem obdobju  1. 9. – 31. 12. 2012
 Korak naprej  1. 9. – 31. 12. 2012
 Komunikacija in gradnja odnosov z gosti v nemškem jeziku  1. 2. – 31. 5. 2013
 Digitalnica  1. 2. – 31. 5. 2013
 Pojdimo k izviru čiste vode  1. 2. – 31. 5. 2013

     
Podrobnejše informacije o izvedbah posameznih izobraževalnih programov dobite tukaj.

Več informacij o posameznih izobraževalnih programih dobite pri Patriciji Rejec na telefonu: 05/38-41-506 ali na e-naslovu: patricija.rejec@prc.si

Operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013; 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.2: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju.

Bogatim, ker se učim