Naslov projekta: Capitalizing Alpine Building Evaluation Experiences
Akronim: CABEE
Vodilni partner: Regionalentwicklung Vorarlberg eGen (Avstrija)
Ostali partnerji v projektu: Network Enterprise Alps NENA (Avstrija), BAUAkademie Lehrbauhof Salzburg (Avstrija), Rhonalpenergie-Environment (Francija), Universitiy of Applied Sciences Rosenheim (Nemčija), European Academy Bolzano (Italija), Piedmont Region (Italija), Province of Alessandria (Italija), Veneto Region (Italija), Posoški razvojni center (Slovenija), Gradbeni inštitut ZRMK (Slovenija), Innovations Transfer Central Switzerland ITZ (Švica)
Trajanje projekta: 1. 7. 2012–30. 6. 2015
Lokacija projekta: države Alpskega loka: Slovenija, Italija, Avstrija, Nemčija, Švica, Francija
Vrednost projekta: 2.263.098,00 EUR, Evropski sklad za regionalni razvoj bo sofinanciral 76 odstotkov
Uradna spletna stran projekta: http://cabee.eu/

Za alpsko območje so značilne zgradbe z velikimi potrebami po energiji, posebno arhitekturo in uporabo manj prenosljivih lokalnih materialov. Razvijajo se novi standardi kakovosti stavb, nasprotno pa primanjkuje izkušenj pri gradnji skoraj nič emisijskih stavb, inovativnosti v tradicionalnem sektorju, skupinskega dela med ključnimi akterji in smernice za promocijo in gradnjo takih zgradb.
CABEE se je osredotočal na izvajanje politike in je spodbujal države k uvajanju skoraj nič emisijskih zgradb in sosesk. Pri projektu smo želeli vzpostaviti skupno, prilagodljivo zgradbo alpskega prostora z izkoriščanjem, usklajevanjem in izboljševanjem znanja v regijah, okrepiti konkurenčno sposobnost malih in srednjih podjetij v gradbenem sektorju, omogočiti lažji dostop do orodij za ocenjevanje in storitev za potrošnike in javni sektor, pregledati stanje obstoječega znanja ter razviti skupne smernice razvojnega procesa. Diseminacija je potekala prek različnih produktov (priročnika, open-source podpore, storitev strokovnjakov) ter prek konferenc, svetovanj, medijskih objav o pilotnih aktivnost, ekskurzije, spletne strani …

Dodatne informacije:
Miro Kristan, vodja projekta: tel: 05/38-41-885, e-pošta: miro.kristan@prc.si

CABEE CABEE