CONGENIAL - Connecting generations

Naslov projekta: GRUNDTVIG, Učna partnerstva
Akronim: Connecting generations - CONGENIAL
Partnerji v projektu: Grčija, Italija, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovenija, Turčija, Velika Britanija
Trajanje projekta: 2 leti
Vrednost projekta: 14.000 EUR

Mednarodni projekt Grundtvig, Učna partnerstva je podpiral 2-letno sodelovanje med organizacijami iz različnih držav, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih. Učno partnerstvo je bilo usmerjeno predvsem na proces izmenjave izkušenj in različnih praks med sodelujočimi državami v projektu. Organizacije, ki so sodelovale v projektu, se je spodbujalo, da svoje delo v lokalni skupnosti vrednotijo in povezujejo na mednarodni ravni. S pridobljeno dotacijo se je podpiralo stroške izvajanja aktivnosti v lokalnem okolju in mednarodna potovanja. Višina dotacije je bila vezana na število mobilnosti, ki jih je organizacija prijavila v okviru projekta.

Posoški razvojni center se je kot partner februarja 2012 uspešno prijavil na razpis, ki ga je razpisala nacionalna agencija Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja ter s tem pridobil sredstva za mobilnosti v višini 14.000 EUR. V projektu je sodeloval s partnerji iz Italije, Madžarske, Grčije, Turčije, Poljske, Romunije in Velike Britanije. Razpisno obdobje projekta je trajalo od 1. avgusta 2012 do 31. julija 2014.

Ker je bilo leto 2012 leto medgeneracijskega sodelovanja, je bila glavna ideja projekta združiti dve različni generaciji v skupno aktivnost ter prenesti znanje in izkušnje iz lokalnega okolja na mednarodno raven. Cilj projekta je bil, da pri izmenjavi sodelujejo tako mentorji kot udeleženci projekta.

Srečanja v okviru projekta:
  • 7.–10. 11. 2012: Uvodni sestanek partnerjev v Budimpešti
  • 21.–23. 3 . 2013: Afyonkarahisa, Turčija
  • 18.–20. 4. 2013: Bukarešta, Romunija
  • 22.–25. 5. 2013: Bovec, Tolmin, Slovenija
  • 26.–29. 8. 2013: Liverpool, Združeno kraljestvo
  • 2.–6. 10. 2013: La Spezia, Italija
  • 11.–15. 4. 2014: Atene, Ermioni, Grčija
  • 29.–31. 5. 2014: Byalistok, Poljska

Informacije:
Nika Kikelj, tel.: 05/38-41-513 ali e-pošta: nika.kikelj@prc.si

Priloge:
• Analysis of the Slovenian project activities
• PUM knjižica receptov

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

CONGENIAL - Connecting generations