Delavnice Aktivne politike zaposlovanja

Posoški razvojni center se je odzval na javno naročilo Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ), ki je v letu 2008 objavil javno naročilo Oddaja storitev usposabljanja za učinkovitejši nastop na trgu dela za obdobje 2008–2010 z oznako »Delavnice APZ 2008–2010«. Skupaj s partnerjem Ljudsko univerzo Ajdovščina in podizvajalcem Kopo d.o.o. smo bili izbrani za izvajanje delavnic na območju ZRSZ OS Nova Gorica, ki zajema urad za delo Nova Gorica, Ajdovščina in Tolmin.

Delavnice, ki smo jih izvedli:

POTI DO DELA IN ZAPOSLITVE

Namen delavnice je bil usposobiti brezposelne za bolj učinkovito iskanje zaposlitve.
Trajanje: 16 ur

Vsebina:

 • načini iskanja zaposlitve,
 • viri zaposlitve,
 • zaposlitvene možnosti,
 • prijava za zaposlitev,
 • priprava na zaposlitveni pogovor.

PRIPRAVA NA UČENJE

Delavnica je bila namenjena brezposelnim, ki se nameravajo vključiti v daljše programe izobraževanja in usposabljanja.
Trajanje: 20 ur

Vsebina:

 • pomen vseživljenjskega učenja pri iskanju zaposlitve in delu,
 • značilnosti učenja odraslih,
 • dejavniki motivacije,
 • različni stili učenja,
 • strategije učinkovitega učenja,
 • veščine in tehnike učenja,
 • organizacija in načrtovanje učenja,
 • ocena udeležencev o vzrokih, ki so botrovali, da njihovi dosedanji učni dosežki niso bili boljši,
 • izdelava individualnega učnega načrta za vsakega udeleženca,
 • vrste pomoči v primeru učnih težav.

DRUGA MOŽNOST

Namen delavnice je bil pomagati brezposelnim pri zaposlovanju in aktiviranju v alternativnih možnostih zaposlitve.
Trajanje: skupinski del 120 ur in individualno spremljanje do 50 ur

Vsebina:

 • aktivnosti za motiviranje in aktiviranje posameznika (pozitivna samopodoba, strahovi, stereotipi, verbalna in neverbalna komunikacija, reševanje konfliktov, obvladovanje stresa),
 • načrtovanje kariere (vseživljenjsko učenje, prepoznavanje in razvijanje kompetenc, postavljanje ciljev, načrtovanje časa, načrt lastne kariere),
 • lastnosti posameznika (interesi in druge lastnosti; znam, zmorem, hočem),
 • ugotavljanje možnosti za zaposlitev (lastni viri, viri v okolju),
 • analiza dosedanje posameznikove strategije iskanja zaposlitve,
 • ugotavljanje alternativnih možnosti zaposlovanja in aktiviranja (part-time, portfolio-zaposlovanje, samozaposlitev, javna dela, itd.),
 • veščine iskanja zaposlitve,
 • kako obdržati zaposlitev,
 • trening asertivnosti,
 • izdelava osebnega načrta zaposlovanja,
 • individualno spremljanje do 50 ur: pomoč tistim udeležencem, ki v času skupinskega dela programa niso dosegli rešitve svoje zaposlitvene situacije, po izdelanem terminskem planu za posameznika, v odvisnosti od njegovih dejanskih potreb.

KLUB ZA ISKANJE ZAPOSLITVE

Trajanje: 3 mesece po 4 ure dnevno (240 ur). Dvotedenski izobraževalni del ter največ desettedenska podpora pri iskanju zaposlitve.

Vsebina:
* V izobraževanem delu (prvih 10–15 dni) se s pomočjo predstavitev, predavanj, dela v parih ali v malih skupinah, ogledov filmov, igre vlog, snemanja igre vlog in povratnih informacij, telefonskih pogovorov, prijav in ponudb predela naslednje vsebine:

 • Delovne izkušnje, ki so uporabne pri novih zaposlitvenih ciljih,
 • Osebnostne lastnosti,
 • Zaposlitveni cilji,
 • Ustvarjanje svoje mreže oseb, ki pomaga pri iskanju zaposlitve,
 • Komunikacija z osebami v mreži,
 • Komunikacija z delodajalci, ki ne razpisujejo prostih delovnih mest,
 • Analiza oglasov za delovno mesto (zahteve delodajalca in primernost kandidata),
 • Prijava na delovno mesto,
 • Priprava na zaposlitveni pogovor,
 • Trening zaposlitvenega pogovora,
 • Analiza zaposlitvenega pogovora,
 • Kako obdržati delovno mesto.

* Podpora pri iskanju zaposlitve:

 • pomoč pri iskanju informacij in mreženju,
 • pisanje prošenj
 • informacijsko-komunikacijska podpora.

DRUGAČE O POKLICIH

Drugače o poklicih je aktivnost, ki zajema organiziranje različnih oblik povezovanja med šolami, uradi za delo, institucijami in delodajalci, ter pri njih zaposlenimi strokovnjaki za posamezna poklicna področja, za mladino in odrasle.
Namen delavnice je spoznavanje posameznih, predvsem deficitarnih, po potrebi tudi drugih poklicev. Program zagotavlja udeležencem večjo motiviranost za izobraževanje in delo v izbranem poklicu ter lažje odločanje pri načrtovanju kariere.

Vsebina:

 • organiziranje predavanj,
 • organiziranje obiska podjetja,
 • organiziranje obiska na šoli (promocija).

Ob organizaciji obiskov podjetij in/ali predavanj zagotovimo predstavitev poklicev strokovnjakov različnih poklicnih področij. Poudarek je na organizaciji obiskov podjetij, kjer mladi ali odrasli spoznajo poklic v konkretni delovni situaciji, kadar pa to ni mogoče, zagotovimo vsaj predavanja, ki potekajo večinoma na šolah.

Delavnice Aktivne politike zaposlovanja