Delavnice aktivne politike zaposlovanja 2011

Posoški razvojni center se je odzval na povabilo Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) in oddal ponudbo za izvajanje informiranja, izobraževanja in usposabljanja brezposelnih oseb v obliki delavnic, katerih končni cilj je učinkovitejši nastop brezposelnih na trgu dela.
Skladno z povabilom smo bili izbrani za izvajanje delavnic v letu 2011 na območju ZRSZ OS Nova Gorica, ki zajema urad za delo Nova Gorica, Ajdovščina in Tolmin.

Delavnice, ki smo jih izvedli:

POTI DO DELA IN ZAPOSLITVE
Namen delavnice je bil usposobiti brezposelne za bolj učinkovito iskanje zaposlitve.
Trajanje: 16 ur

Vsebina:

 • načini iskanja zaposlitve,
 • viri zaposlitve,
 • zaposlitvene možnosti,
 • prijava za zaposlitev,
 • priprava na zaposlitveni pogovor.

PRIPRAVA NA UČENJE
Delavnica je bila namenjena brezposelnim, ki so se nameravali vključiti v daljše programe izobraževanja in usposabljanja.
Trajanje: 20 ur

Vsebina:

 • pomen vseživljenjskega učenja pri iskanju zaposlitve in delu,
 • značilnosti učenja odraslih,
 • dejavniki motivacije,
 • različni stili učenja,
 • strategije učinkovitega učenja,
 • veščine in tehnike učenja, 
 • organizacija in načrtovanje učenja,
 • ocena udeležencev o vzrokih, ki so botrovali, da njihovi dosedanji učni dosežki niso bili boljši,
 • izdelava individualnega učnega načrta za vsakega udeleženca,
 • vrste pomoči v primeru učnih težav.

DRUGA MOŽNOST
Namen delavnice je bil pomagati brezposelnim pri zaposlovanju in aktiviranju v alternativnih možnostih zaposlitve.
Trajanje: skupinski del 120 ur in individualno spremljanje do 50 ur

Vsebina:

 • aktivnosti za motiviranje in aktiviranje posameznika (pozitivna samopodoba, strahovi, stereotipi, verbalna in neverbalna komunikacija, reševanje konfliktov, obvladovanje stresa),
 • načrtovanje kariere (vseživljenjsko učenje, prepoznavanje in razvijanje kompetenc, postavljanje ciljev, načrtovanje časa, načrt lastne kariere),
 • lastnosti posameznika (interesi in druge lastnosti; znam, zmorem, hočem),
 • ugotavljanje možnosti za zaposlitev (lastni viri, viri v okolju),
 • analiza dosedanje posameznikove strategije iskanja zaposlitve,
 • ugotavljanje alternativnih možnosti zaposlovanja in aktiviranja (part-time, portfolio-zaposlovanje, samozaposlitev, javna dela, itd.),
 • veščine iskanja zaposlitve,
 • kako obdržati zaposlitev,
 • trening asertivnosti,
 • izdelava osebnega načrta zaposlovanja,
 • individualno spremljanje do 50 ur: pomoč tistim udeležencem, ki v času skupinskega dela programa niso dosegli rešitve svoje zaposlitvene situacije, po izdelanem terminskem planu za posameznika, v odvisnosti od njegovih dejanskih potreb.

KLUB ZA ISKANJE ZAPOSLITVE
Trajanje: 3 mesece po 4 ure dnevno (240 ur). Dvotedenski izobraževalni del ter največ desettedenska podpora pri iskanju zaposlitve.

Vsebina:
* V izobraževanem delu (prvih 10–15 dni) se s pomočjo predstavitev, predavanj, dela v parih ali v malih skupinah, ogledov filmov, igre vlog, snemanja igre vlog in povratnih informacij, telefonskih pogovorov, prijav in ponudb predela naslednje vsebine:

 • Delovne izkušnje, ki so uporabne pri novih zaposlitvenih ciljih,
 • Osebnostne lastnosti,
 • Zaposlitveni cilji,
 • Ustvarjanje svoje mreže oseb, ki pomaga pri iskanju zaposlitve,
 • Komunikacija z osebami v mreži,
 • Komunikacija z delodajalci, ki ne razpisujejo prostih delovnih mest,
 • Analiza oglasov za delovno mesto (zahteve delodajalca in primernost kandidata),
 • Prijava na delovno mesto,
 • Priprava na zaposlitveni pogovor,
 • Trening zaposlitvenega pogovora,
 • Analiza zaposlitvenega pogovora,
 • Kako obdržati delovno mesto.

* Podpora pri samostojnem iskanju zaposlitve:

 • pomoč pri iskanju informacij in mreženju,
 • pisanje prošenj
 • informacijsko-komunikacijska podpora.
Delavnice aktivne politike zaposlovanja 2011