Dvig ravni pismenosti (DRP)

Posoški razvojni center je bil izbran na Javnem razpisu za sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig ravni pismenosti in Projektno učenje za mlajše odrasle od 2010 do 2013 Ministrstva za šolstvo in šport za operacijo Dvig ravni pismenosti, v okviru katere je izvajal v obdobju od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2013 naslednje programe:
  • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU-IP): 12 ur
  • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moje delovno mesto (UŽU-MDM): 300 ur
  • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak (UŽU-MK): 120 ur
  • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Razgibajmo življenje z učenjem (UŽU-RŽU): 120 ur
  • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe (UŽU–MI): 120 ur
  • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj (UŽU–BIPS): 50 ur
  • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Knjige so zame: 20–25 ur
  • Branje za znanje in branje za zabavo (BZZ): 20–24 ur
  • Računalniška pismenost za odrasle (RPO): 60 ur
  • Računalniško in digitalno opismenjevanje (RDO): 50 ur


Več o programih tudi v ACS programoteki.
 

Cilji operacije DRP

Cilj operacije je bil razvijanje temeljnih zmožnosti za kakovostno opravljanje dela, ustvarjanje pogojev za ohranjanje in zviševanje ravni temeljnih zmožnosti na delovnem mestu oz. izboljšanju ekonomnskega in socialnega položaja, spodbujanje za zviševanje izobrazbene ravni, izboljšati ravni digitalne in računalniške pismenosti in ustvarjanje pogojev za osebnostni razvoj.

Rezultati operacije Dvig ravni pismenosti
 

Program Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013
Št. izvedb Št. udele. Št. izvedb Št. udele. Št. izvedb Št. udele.
UŽU–IP  2  28  1 14 1 12
UŽU–MDM 1 12  1 12 1 16
UŽU–MK  1  8  1 9 1 9
UŽU–RŽU  /  /  1  12 1 14
UŽU–MI  1  8  1  14  1 15
UŽU–BIPS  1  15  1  12  1 19
UŽU–Knjige so zame  /  /  1 6  1 7
BZZ  1 29  1  10  1 12
RPO  7  84  8 96 7  85
RDO  7  84  8  96 7  85


Vsi programi so bili za udeležence brezplačni.

Projekt Dvig ravni pismenosti je bil vreden 315.319,91 EUR; omenjene programe je delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007−2013. Razvojna prioriteta je razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja, prednostna usmeritev pa izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.
Dvig ravni pismenosti (DRP)